تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 69
تعداد نویسندگان 105
تعداد مشاهده مقاله 2,676
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1,285
نسبت مشاهده بر مقاله 38.78
نسبت دریافت فایل بر مقاله 18.62
تعداد مقالات ارسال شده 65
تعداد مقالات رد شده 1
درصد عدم پذیرش 2
تعداد مقالات پذیرفته شده 41
درصد پذیرش 25 درصد
زمان پذیرش (روز) 30 روز
تعداد پایگاه های نمایه شده 8
تعداد داوران 8

 

فصلنامه، از تمامی مقالات و تحقیقات پژوهشی و مروری نویسندگان و محققان استقبال می‌کند.
فصلنامه، نشریه الکترونیکی بر خط بوده و به زبان فارسی (با چکیده انگلیسی) انتشار می‌یابد.
فرایند داوری دو سویه ناشناس مقالات (از زمان ارسال) متجاوز از دو ماه نخواهد بود.
فصلنامه از سیاست دسترسی آزاد (بدون هزینه) به مقالات تبعیت می‌کند.
  برای انتشار مقالات پذیرفته شده مبلغ پنج میلیون ریال دریافت می‌شود.

 

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، دی 1400 

ابر واژگان