نقش استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال در وفاداری مشتریان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-15

مجید فتاحی؛ سارا سراج پور


تأثیر گرایشات کارآفرینانه، بازار و مدیریت دانش بر تولید پاک و مزیت رقابتی پایدار

دوره 1، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-19

سعید صفاریان همدانی؛ لیلا فرهادی سنگدهی


بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر هوش تجاری مدیران در بانک صادرات

دوره 1، شماره 2، تیر 1399، صفحه 14-22

امین هاشمی مقدم؛ مجید فتاحی


نقش فناوری اطلاعات بر رضایت ارتباطات و یادگیری سازمانی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 16-24

حامد نادری؛ سید محمود حسینی امیری


مروری بر ماهیت وب3.0و تاثیر آن بر روی بازارهای جهانی

دوره 1، شماره 4، دی 1399، صفحه 24-34

یگانه خرّاط؛ فاطمه کمالی‌نژاد؛ مهران بهرام ارجاوند؛ علی کلانتری


نقش رفتار های نوآورانه بر مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی خلاقیت

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 25-39

سید سینا فلاحتی ساروی؛ سید محمود حسینی امیری؛ مریم علی نژاد


عوامل رفتاریِ مؤثر بر تجارت کارآفرینی

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 28-49

شهرام جلالی


بررسی تأثیر کیفیت زندگی کارکنان بر مدیریت ارتباط با مشتری در کارکنان بخش فروش شرکت کاله

دوره 1، شماره 2، تیر 1399، صفحه 33-45

نیلا نجاتی؛ نیلوفر نجاتی ساروی؛ ایرج مهدوی