دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت با توجه به کیفیت حمایت سرمایه‌گذار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

محمد فراهانی؛ سید علی نبوی چاشمی


تاثیر کارآفرینی، گرایش بازار و مدیریت دانش در تولید پاک و مزیت رقابتی (مطالعه موردی فروشگاه رفاه استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

علیرضا داداشی جوکندان؛ مجید فتاحی؛ علیرضا غفاری؛ ابوالفضل رشیدی قادی


طراحی مدل توسعه صادرات محصولات لبنی در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

علیرضا داداشی جوکندان؛ میرزاحسن حسینی؛ رحمان غفاری؛ محمد دوستار؛ فتانه پوروردی وانگاه


بررسی تاثیر مدیریت سود بر محتوای افشا‌ی عملکرد مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

محمد مظلوم روشن؛ محدثه باباجانی بابلی؛ کیهان آزادی


مروری بر ماهیت وب3.0و تاثیر آن بر روی بازارهای جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

یگانه خرّاط؛ مجید فتاحی؛ مهران بهرام ارجاوند؛ فاطمه کمالی نژاد؛ علی کلانتری


مروری برتاریخچه ی بلاک چین ورمزارز ها درتجارت الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

مهران بهرام ارجاوند؛ مجید فتاحی؛ یگانه خرّاط؛ علی کلانتری؛ فاطمه کمالی نژاد


مطالعه تأثیر سرمایه نیروی انسانی بر کارآفرینی اجتماعی و تجاری (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

مژگان باقرزاده؛ محمدرضا ثابت


بررسی تاثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی(مطالعه موردی: پارک علم و فناوری مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

علیرضا داداشی جوکندان؛ مجید فتاحی؛ علیرضا غفاری؛ رضا یوسفی سعید آبادی


پیش بینی بازدهی استارتاپ با استفاده از روش های مبتنی بر هوش مصنوعی و مدل های اقتصادسنجی و بهینه سازی پورتفوی با استفاده از مدل های VaR و C-VaR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

میلاد شاهواروقی فراهانی؛ امیرحسین اصفهانی؛ محمدرضا نژاد فلاتوری مقدم؛ علی رمضانی


ارزیابی مقایسه ای ادراکات، گرایش ها و فعالیت های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی واحد مازندران و دانشگاه مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1401

ندا معمائی؛ فریدون صادقی؛ علی اصغر خسروی


ارائه مدلی جهت برسی نقش بازاریابی الکترونیکی بر باورهای مدیریت و ایجاد مدیریت نسبی در کسب و کارهای کوچک و متوسط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

احمد دیواندری؛ علیرضا نوری


تاثیر وسعت و عمق جستجوی خارجی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی ظرفیت جذب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

نادر صالحی؛ زهرا احسانی؛ مجتبی کریمی


مدیریت کارآفرینی و کارکردهای آن در سازمان‏ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

ندا معمائی؛ سید فخرالدین طاهرزاده موسویان؛ علی اصغر خسروی


نقش هوش تجاری در رقابت با توجه به نقش میانجی کارآفرینی گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

سید صادق ایمانی؛ سیده مریم عمادی


نقش ارزش ویژه برند بر رقابت پذیری برند صادراتی با توجه به نقش استراتژیک گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

مهدی خاکزادیان؛ سید صادق ایمانی؛ سیده مریم عمادی


بررسی نقش سیستم های هوشمند سازی تجاری بر عملکرد استارت آپ ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

مجید فتاحی؛ سید صادق ایمانی؛ سیده مریم عمادی


تاثیر تجربه برند بر مشارکت مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات (مورد مطالعه: بیمه پاسارگاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

آسیه مظفری اسرمی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی؛ مجید فتاحی


تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی استرتژیک بر استراتژی رقابتی و عملکرد شرکتها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

مهدی آدینه آزادگله؛ زین العابدین رحمانی


روش های استفاده از قرارداد های هوشمند در بازار ارزهای دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1401

فاطمه کمالی نژاد؛ مجید فتاحی؛ علی کلانتری؛ یگانه خرّاط؛ مهران بهرام ارجاوند