دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، مهر 1399 
مروری برتاریخچه ی بلاک چین و رمزارز ها درتجارت الکترونیک

صفحه 65-79

مهران بهرام ارجاوند؛ علی کلانتری؛ یگانه خراط؛ فاطمه کمالی نژاد