آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 70
تعداد پذیرش 47
تعداد عدم پذیرش 1
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 51
تعداد مشاهده مقاله 6329
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1740
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری روز
متوسط زمان داوری روز
متوسط زمان پذیرش 5 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 99 روز
درصد پذیرش 67 %