مروری بر مفهوم کارآفرینی استراتژیک
مروری بر مفهوم کارآفرینی استراتژیک

سید کامران یگانگی؛ فاطمه رضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

https://doi.org/10.22034/jmek.2024.431611.1118

چکیده
  فضای کسب و کارهای قرن بیست و یکم را می‌توان به وسیلة مناظر رقابتی جدید، ریسک فزاینده، کم شدن توانایی پیش‌بینی و فرم‌های ساختاری جدید برحسب چهار عامل تغییر، پیچیدگی، آشوب و تناقض توصیف، کرد. هیچ سازمانی ...  بیشتر
طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک با رویکرد توسعه پایدار در بانک های تخصصی
طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک با رویکرد توسعه پایدار در بانک های تخصصی

امیرحسین کردنوری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 56-69

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.393412.1080

چکیده
  رشد و تغییرات سریع فناوری و پیچیدگی تعاملات به حدی گسترده و غیر قابل کنترل شده پیش می‌رود که بانک های تخصصی برای حفظ و ارتقای جایگاه خود ناچار به اتخاذ مدل های کارآفرینی استراتژیک بعنوان مزیتی رقابتی ...  بیشتر