عوامل موثر بر توسعه‌ی کار آفرینی ورزشی استان اردبیل : رویکرد تحلیل (PESTEL)
عوامل موثر بر توسعه‌ی کار آفرینی ورزشی استان اردبیل : رویکرد تحلیل (PESTEL)

نیما حسن زاده؛ حامد خیرالهی میدانی؛ امیر رحیمی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 67-79

https://doi.org/10.22034/jmek.2022.159790

چکیده
  کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در توسعه اقتصادی و پایدار همه جوامع دارد. به نظر می‌رسد مساله بیکاری در جامعه به اندازه‌ای کلان شده است که تنها با ایجاد بازاری جدید در اقتصاد می‌توان برای این حجم از بیکاران ...  بیشتر
عوامل رفتاریِ مؤثر بر تجارت کارآفرینی
عوامل رفتاریِ مؤثر بر تجارت کارآفرینی

شهرام جلالی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 28-49

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143782

چکیده
  عوامل مربوط به کارآفرینی پایدار، مشترکاً بررسی نشده و برای تعیین تأثیر عوامل محیطی، اقتصادی، تجاری، روابط انسانی یا رفتاری بر کارآفرینی پایدار، رتبه‌بندی نشده‌اند. رفتار شامل انگیزه، نوع دوستی، شفقت، ...  بیشتر
بررسی فرصت‌ها و چالش‌های کارآفرینی در بستر بازاریابی شبکه‌ای
بررسی فرصت‌ها و چالش‌های کارآفرینی در بستر بازاریابی شبکه‌ای

دکتر حجت‌الله میاندهی رودسری؛ حمزه علیزاده صیقلان

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 50-58

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143760

چکیده
  جوامع امروزی برای توسعه‌ی فعالیت‌های کارآفرینان نیازمند نهادینه نمودن فرهنگ کارآفرینی هستند. همچنین کارآفرینی به معنای استفاده از منابع به‌منظور بهره‌گیری از فرصت‌ها در جهت پیشرفت و توسعه است. ازآنجایی‌که ...  بیشتر