عوامل تاثیر گذار و مرتبط روانی درخریدو رفتار مصرف کننده در فروش الکترونیک
عوامل تاثیر گذار و مرتبط روانی درخریدو رفتار مصرف کننده در فروش الکترونیک

حسین عرب

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 39-46

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143707

چکیده
  با توجه به اهمیت مطالعه رفتار مصرف کننده برای مطالعه به دلیل اینکه همه کالا وخدماتی که خریداری می­کنیم و می­توانیم برتجربیات روزانه خود در بازار برای درک مفاهیم و نظریه های این حوزه تکیه نماییم، هدف ...  بیشتر