نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

شرکت‌های بزرگ امروزه به دنبال روش‌ها و کانال‌های متنوعى هستند که با تمام ظرفیت خود از شیوه‌های نوین بازاریابى استفاده کنند تا بتوانند در فضاى جدید و بدون ارتباط یک طرفه و از طریق به کارگیرى روش‌های جدید به جذب مشتریانشان اقدام کنند و از آن جایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر گسترده‌ای در فرآیندهای تجاری بوجود آورده است و اینترنت بعنوان موثرترین بستر بازاریابی اینترنتی با پوشش جهانی امکان رسیدن به بازارهای بین المللی را فراهم ساخته، اما بسیاری از شرکت‌ها در زمینه چگونگی استفاده از روش‌های گوناگون بازاریابی و فروش اینترنتی و تجارت اینترنتی و تاثیرات آن در وضعیت شرکت‌ها در شرایط بحرانی از آگاهی لازم برخودار نیستند. این مقاله با هدف فروش بازاریابی اینترنتی در شرایط بحران پرداخته است و با نگاه کلی به تعاریف و اصول بازاریابی و فروش اینترنتی و تجارت الکترونیک، مزایا و معایب آنها، در صدد سوق دادن شرکت‌ها و مؤسسات به استفاده از این نوع بازاریابی و کسب و کار برآمده است. نتایج این بررسی حاکی از آن است که در عصر رقابتی و شرایط بحرانی امروز این نوع بازاریابی و تجارت بعنوان یک عامل راهبردی و مزیت رقابتی، در رشد فروش و افزایش سهم بازار داخلی و خارجی به شرکت‌های ایرانی کمک شایانی نموده است و چنانچه شرکت‌های ایرانی در بکارگیری از این نوع تکنولوژی، با اصول مشروحه در مقاله مبادرت ورزند شاهد صرفه جویی در وقت و هزینه زیاد و همچنین بهبود وضعیت شرکت‌ها در شرایط بحرانی خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of internet marketing sales in times of crisis

نویسندگان [English]

  • amir alizadeh chamazkoti 1
  • Majid Fattahi 2

1 PhD Student, Department of Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

Large companies today are looking for a variety of methods and channels that use their full potential of new marketing methods to be able to attract their customers in a new space and without one-way communication and through the use of new methods, and since technology Information and communication have a wide impact on business processes and the Internet as the most effective Internet marketing platform with global coverage has enabled access to international markets, but many companies in terms of how to use different methods of marketing and selling Internet and Internet commerce and Its effects on the situation of companies in critical situations are not well known. This article aims to sell Internet marketing in times of crisis and with an overview of the definitions and principles of marketing and Internet sales and e-commerce, their advantages and disadvantages, seeks to encourage companies and institutions to use this type of marketing and business. Has emerged. The results of this study indicate that in today's competitive era and critical conditions, this type of marketing and business as a strategic factor and competitive advantage, has greatly helped Iranian companies in sales growth and increasing domestic and foreign market share, and if Iranian companies in Applying this type of technology, with the principles described in the article, will save a lot of time and money, as well as improve the situation of companies in critical situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sales
  • Internet Marketing
  • Crisis Conditions
الف. منابع فارسی
- اکبری، محسن، آل‌طه، سیدحسین، صادق‌پور، پویا. (1394). تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان با نقش واسطه‌ای مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر محصول. بررسی‌های بازرگانی، 13(73)، 34-44.
- امینی فرد، سمیرا و کاوه یی، بهروز. (1396). بررسی نقش بازاریابی دیجیتال در توسعه کسب و کار از طریق شبکه اجتماعی LinkedIn، کنفرانس پارادایم‌های نوین مدیریت و علوم رفتاری، تهران.
- توکلی، زهره. (1395). فروش اینترنتی چیست؟ چرا کسب وکارها باید از آن بهره برند؟
- جعفری‌تیتکانلو، سعید، اصغرزاده، حسن. (1399). تحلیل نقش بازاریابی اینترنتی بیمارستان‌ها در توسعه بازارهای بین‌المللی. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین المللی، 3(1)، 65-82.
- خیاطی، مهدی و بوداقی، حسین. (1395). بررسی استراتژی‌های بازاریابی در دوران رکود اقتصادی، دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، تهران.
- فتاحی، مجید و علینژاد، مریم. (1395). نقش بازاریابی اینترنتی بر توسعه کسب و کار، همایش ملی علوم مدیریت نوین، گلستان.
- لبافی، س.، و روشندل اربطانی، ط.، و محمدی، د. (1396). بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در بازاریابی با استفاده از چارچوب تیلور و اوکازاکی. مطالعات رسانه‌ای، 12(39)، 103-114.
- محمودآبادی، مرضیه و شهرکی، علیرضا. (1398). استراتژی بازاریابی رستوران در شرایط بحران، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه.
- موسوی، سیدرضا و کرباسی، معصومه، (1399). تاثیر راهکارهای بازاریابی و فروش اینترنتی و تجارت الکترونیک بر بهبود وضعیت کسب و کارها در شرایط کرونا، همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار، تهران.
- وارسته، حامد، دلخواه، جلیل، یزدانی، حمید رضا. (1398). استراتژی‌های بازاریابی و فروش مناسب در دوران رکود اقتصادی (مطالعه موردی: صنعت کالاهای تندمصرف). مدیریت بازرگانی، 3(11)، 484-459.
ب. منابع انگلیسی
- Arbia, C., & Karim, E. (2017). Competition among vortex firms: Marketing, R&D or pricing strategy, Journal of High Technology Management Research, Vol 28, Issue 1, Pages 29-46.
- Cohen, X. (2016). Does It Pay to Be Green An Integrated View of Environmental Marketing with Evidence from the Forest Products Industry in China. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.
- Francisco, RA. (2016). When do switching costs make markets more or less competitive? International Journal of Industrial Organization, Vol 47, Pages 121-151.
- Kaatz, C. (2020). Retail in my pocket–replicating and extending the construct of service quality into the mobile commerce context. Journal of Retailing and Consumer Services, 53, 101983.
- Kim, J., Kang, S., & Lee, K. H. (2021). Evolution of digital marketing communication: Bibliometric analysis and network visualization from key articles. Journal of Business Research, 130, 552-563.
- Kim, J., Kim, M., Choi, J., & Trivedi, M. (2019). Offline social interactions and online shopping demand: Does the degree of social interactions matter?. Journal of Business Research, 99, 373-381.
- Van Donkelaar, R. L., Klein, N., & Lee, M. (2016). The Effect of Green Marketing on Green Purchase Intention. Journal of Marketing Theory and Practice, 10(4), 58−69.
- Vanhala, M., Lu, C., Peltonen, J., Sundqvist, S., Nummenmaa, J., & Järvelin, K. (2020). The usage of large data sets in online consumer behaviour: A bibliometric and computational text-mining–driven analysis of previous research. Journal of Business Research, 106, 46-59.
- Wagner, G., Schramm-Klein, H., & Steinmann, S. (2020). Online retailing across e-channels and e-channel touchpoints: Empirical studies of consumer behavior in the multichannel e-commerce environment. Journal of Business Research, 107, 256-270.
- Zhang, Y., Xiao, L., & Fu, B. (2019). Exploring the moderators and causal process of trust transfer in online-to-offline commerce. Journal of Business Research, 98, 214-226.