نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت مطالعه رفتار مصرف کننده برای مطالعه به دلیل اینکه همه کالا وخدماتی که خریداری می­کنیم و می­توانیم برتجربیات روزانه خود در بازار برای درک مفاهیم و نظریه های این حوزه تکیه نماییم، هدف ما از مطالعه رفتار مصرف کننده برسی عوامل موثر و مرتبط با توجه به بینش و درک مصرف کنندگان از اکتساب ،مصرف، کنار گذاری محصول و رابطه فزاینده بین اشنایی به رفتار مصرف کننده به شرکت کمک می­کند تا راه کار های بازاریابی خود را بهبود بخشد. رفتار مصرف کننده تحت تا ثیر افکار و گرایش مصرف کنندگان قرار دارد. ر فتار مصرف کننده شامل خدمات ایده و محصول می باشد. با توجه به گسترش روز افزون کاربران اینترنت و فروش در محیط دیجیتال، بررسی عوامل موثر درخرید الکترونیکی و ایجاد رابطه متقابل با خریداران الکترونیکی و ایجاد محیط امن و اسان برای مصرف کنندگان، بررسی نکات کلیدی رفتار مصرف کننده و عوامل تاثیر گذار در شکل گیری ساختار ذهنی خریدار،معرفی محیط دیجیتال و ارائه عوامل تاثیر گذار در محیط فروش الکترونیکی در این مقاله بررسی می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors affecting psychological consumption in shopping and consumer behavior in electronic sales

نویسنده [English]

  • Hossein Arab

PhD Student in Business Management-Marketing, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

Given the important of consumer behavior, to study, because I buy all the goods and services, and we can rely on our daily experience in the market, rely on to understand the concept and theories of this field, our purpose is to study consumer behavior it is measure of consumer satisfaction. According to consumer insight from the acquisition of consumption alongside the product, and an increasing relationship to familiarity with consumer behavior, Help companies improve their marketing strategies, consumer behavior is influenced by consume thought and attitude, consumer behavior includes idea and product, serviced. Due to the increasing expansion of internet users and sales in the digital environment, investigating the effective factors in e-shopping and creating a safe and easy environment for consumers, investigating the key points of consumer behavior and influential factors in the formation of the buyers mental structure, introduction of digital environment and presentation and influential factors in electronic sales environment are examine in the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer behavior
  • perception
  • perception consumer
  • sales electronic
الف.منابع فارسی
اسماعیل پور،حسن وغفاری اشتیانی ،پیمان(1381)،بازاریابی،انتشارات دانشگاه ازاد اراک.
استینت،بیل(1386).مشتری به چه می اندیشد.ترجمه داود حیدری ،انتشارات رسا.
اتش پور،حمید و میس جنتیان،سمیرا(1382).روان شناسی رفتار مصرف کننده.انتشارات روزامد تهران.
پیرمحمدیانی، روجیار، محمدی، شهریار، منیره حسینی،( ۱۳۹۲). نقش تجارت اجتماعی بررفتاروتصمیم گیری خرید مشتریان. همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه‌های اجتماعی، تهران، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده فناوری اطلاعات .
زهره دهدشتی شاهرخ، ماندنی تونکه نژاد. 1385. نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در فروشگاه‌های زنجیره ای شهروند. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) 51. 22.
خواجه سروی ،غلامرضا و اسدی علیرضا ،(1387) نقش روحانیت و روشنفکران دینی در تغییر نگرش عمومی مردم ایران به نهضت حسینی در جریان انقلاب اسلامی فصلنامه علمی –پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره ،15 ص12  
معینی, حسین, جامی‌پور, مونا, ابراهیمی‌دلاور, فاطمه. (1396). تأثیر قابلیت‌های تجارت اجتماعی بر نگرش مشتریان به خرید بهواسطۀ اعتماد (مطالعۀ موردی: کاربران اینستاگرام). مدیریت بازرگانی, 9(1), 173-192.
منتظری, محمد, ابراهیمی, علیرضا, احمدی, پرویز, راهنما, آمنه. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر قصد‏ خرید در تجارت الکترونیک. مدیریت بازرگانی, 6(2), 207-226.
نظری ،محسن، نسترن حاجی حیدری، مصطفی نصری. 1391. بررسی تاثیر ویژگی‌های فروشگاه اینترنتی B2C در افزایش قصد خرید اینترنتی مشتریان با استفاده از تکنیک تحلیل متقارن. مدیریت بازرگانی 14. 127-146.
ب . منابع انگلیسی
Bai, Y., Yao, Z., & Dou, Y. F. (2015). Effect of social commerce factors on user purchase behavior: An empirical investigation from renren. com. International Journal of Information Management, 35(5), 538-550.
Bagozzi, R. P. (2000). On the concept of intentional social action in consumer
behavior. Journal of Consumer Research Policy, 27(3), 388–396.
Bagozzi, R. P. (1992). The self-regulation of attitudes, intentions, and behavior.
Social Psychology Quarterly, 55(2), 178-204.
Cecere, L., & Owyang, J. (2010). The rise of social commerce. A trail guide for the Social Commerce Pioneer
David C. Li (2011). Online social network acceptance: a social perspective,
Internet Research Vol. 21 No. 5, 2011. Pp.562-580.
Eagly, A. H. & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. Fort Worth, TX:
Harcourt Brace Jovanovich.
Huang, Z., & Benyoucef, M. (2015). User preferences of social features on social commerce websites: An empirical study. Technological Forecasting and Social Change, 95, 57-72.
Kim, S., & Park, H. (2013). Effects of various characteristics of social commerce (s-commerce) on consumers’ trust and trust performance. International Journal of Information Management, 33(2), 318-332.
Kim, S., & Park, H. (2013). Effects of various characteristics of social commerce (s-commerce) on consumers’ trust and trust performance. International Journal of Information Management, 33(2), 318-332.
McGuire, R. (2007). The power of mobility. New Jersey: Willey.
Perugini, M., & Bagozzi, R. P. (2001). The role of desires and anticipated
emotions in goal-directed behaviors: Broadening and deepening the Theory
of Planned Behavior. British Journal of Social Psychology, 40, 79–98.
Tuomela, R. (2005). We-intention revisited. Philosophical Studies, 125(3), 327-
369.