نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ،ساری، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی مدیریت مالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی مدیریت مالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

امروزه با توسعه شبکه های بلاک چین شاهد تنوع و وسعت هرچه بیشتر در انواع بکارگیری از این شبکه ها هستیم ، توکن های غیرقابل تعویض یکی از انواع دارایی هایی هستند که با استفاده از این شبکه میتوان آن ها را ایجاد کرد ، خرید و البته فروخت ،دارایی هایی که با امنیت قابل توجه در بستری غیرمتمرکز معامله میشوند، توکن های غیرقابل تعویض در سال ۲۰۲۱ همچنین به بخشی جدایی ناپ‌ذیر از متاورس، که اخیرا تعداد قابل توجهی سرمایه گذار به خود جذب کرده، بدل شده اند، با گسترش انفجاری و روز افزون وب سه در سال ۲۰۲۲ والبته ورود کمپانی های بزرگ به این حوزه و خرید دارایی ها  ی مختلف مبتنی بر توکن های غیرقابل معاوضه توسط آن ها سبب شده است، که مفهومی اجتناب ناپذیر به نام ان اف تی، پا به عرضه وجود گذاشته و نقشی قابل تامل را از این معادلات از آن خود کند ،  در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی ماهیت ان اف تی ها و بررسی فنی آن ها، سپس بررسی فاکتور های تعیین کننده در نقش آفرینی این تکنولوژی در روابط تجاری و بازار،  از فرصت ها و چالش های تجاری آن نتیجه گیری کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reviewing challenges and opportunities of Non-fungible token's market and its role in commerce

نویسندگان [English]

  • Ali Kalantari 1
  • Mehran Bahram Arjavand 2
  • Fatemeh Kamalinejad 3
  • Yeganeh Kharat 4

1 BS student in Financial Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 BS student in Financial Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

3 BS student in Financial Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

4 BS student in Financial Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

Today, because of the development of the blockchain concept, various types of uses of this technology can be seen. Non-fungible tokens are a type of asset which can be created and traded using blockchain technology, assets which can be traded with notable safety on a decentralized database. Non-fungible tokens have also become o ne of the inseparable parts of Metaverse, which has attracted numerous investors recently. Because of the explosive growth of Web3 and entering the huge companies into this area for buying and selling assets using Non-fungible tokens in 2022, an unavoidable concept called NFT has appeared. A concept that plays a significant role in today's business world. In this paper we tried finding the economic opportunities and challenges made by NFTs by reviewing the basic and technical elements of this technology and then the commercial factors that determine NFTs' place as a new type of asset in the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-fungible tokens
  • Market
  • NFT
  • Decentralized Network
  • Commercial Relations