نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

مدیریت ارتباط با مشتری، به عنوان یک ضرورت راهبردی در تمامی سازمان ها است. نگرش و رویکرد بسیاری از سازمان ها به مدیریت ارتباط با مشتری از دید تکنولوژی و فناوری است. مدیریت ارتباط با مشتری مزیتی رقابتی برای سازمان هاست. امروزه شرکت ها و سازمان ها مجبورند به خاطر ارضای نیازهای مشتریان و ارتباط بیشتر با آنان و عمل به مسئولیت اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مسائل مربوط به حفظ محیط زیست را در فعالیت های خود و حتی بازاریابی خود جای دهند و از بازاریابی سبز استفاده کنند. بازاریابی سبز به آن بخش از فعالیت ها و محصولاتی اطلاق می شود که توسعه و بهبود قیمت گذاری، ترفیع و توزیع کالا به محیط زیست آسیب نمی رسانند. از این رو، سازمان ها همگام با نیازهای افراد تلاش نمودند تا با برنامه ریزی و اجرای فعالیت های حفاظت از محیط زیست، از یکدیگر پیشی بگیرند، زیرا بازاریابی سنتی که بیش از حد بر خواسته های مشتریان تأکید می کرد و رفاه اجتماعی و مسائل محیط زیستی را در نظر نمی گرفت، کارایی خود را از دست داده بود. در حا حاضر مسائلی چون پویایی و شدت رقابت، افزایش نگرانی ها و آگاهی های مصرف کنندگان نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی سبب شد که سازمان های تجاری توجه ویژه ای به مواردی چون سلامت جسمانی و روانی مصرف کنندگان و پاکیزگی محیط نشان دهند و این مسئله باعث دامن زدن به استفاده از بازاریابی سبز می شود. در پژوهش حاضر قصد بر این است ابتدا به بررسی مفاهیم کلیدی پراخته و در ادامه مروری بر پژوهش های انجام شده در این رابطه خواهیم داشت سپس به بررسی نقش بازاریابی سبز در مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Green Marketing in Customer Relationship Management

نویسندگان [English]

  • Nooshin Vanishoja 1
  • majid fattahi 2

1 Accountant / Sirjan Gol Gohar CompanyMA, Business Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Business Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

Customer relationship management is a strategic necessity in all organizations. The attitude and approach of many organizations to customer relationship management is from the perspective of technology and technology. Customer relationship management is a competitive advantage for organizations. Today, companies and organizations have to include environmental protection issues in their activities and even marketing in order to satisfy the needs of customers and communicate more with them and practice social responsibility and protection of consumer rights. To use. Green marketing refers to the part of activities and products that the development and improvement of pricing, promotion and distribution of goods do not harm the environment. Hence, organizations tried to outdo each other in meeting the needs of individuals by planning and implementing environmental protection activities, because traditional marketing that overemphasized customer demands and social welfare and environmental issues. It did not consider bio, it had lost its efficiency. At present, issues such as the dynamics and intensity of competition, increasing consumer concerns and awareness of the environment, as well as government regulations have led commercial organizations to pay special attention to issues such as consumer physical and mental health and cleanliness of the environment. This encourages the use of green marketing. In the present study, we intend to first examine the key concepts and then review the research conducted in this regard, then the role of green marketing in customer relationship management will be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Marketing
  • Customer Relationship Management
  • Customer Satisfaction and Loyalty
الف. منابع فارسی
- اسدی، پریسا .(1396). نقش بازاریابی سبز در مدیریت ارتباط با مشتری. پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی آمل، دانشکده علوم انسانی.
- اسماعیل پور، دکتر رضا؛ امامقلی، نازنین .(1393). بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری در بازاریابی محصولات سبز. کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز، بابلسر.
- قلی پور، پروانه؛ مظفری، محمدمهدی .(1395). اولویت بندی شاخص های تأثیرگذار بر توسعه محصولات سبر با تکنیک تحلیل (ANP) شبکه ای (مطالعه موردی: صنایع بهداشتی و شوینده بررسی های بازرگانی، شماره 81، صص 17 -30.
- محمدی، اسفندیار؛ رضایی، زهرا؛ احمد ی، م یلاد.(1394). رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت رابطه و ارزش طول عمر مشتری در صنعت هتلداری. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 10، شماره 30.
- هاشمی، سید محمد؛ محمدی علویجه، داود .(1398). بررسی تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید با نقش میانجی تصویر شرکت با رویکرد ارتقای بهره وری (مطالعه موردی: مشتریان شرکت شاتل). مدیریت بهره وری، سال 13، شماره 49.
ب. منابع انگلیسی
- Åslund, A. E. M., & Bäckström, I. (2017). Management processes and management’s role in customer value creation. International Journal of Quality and Service Sciences, 9(2).
-Banerjee, S. B. (2017). Corporate environmentalism and the greening of strategic marketing: Implications for marketing theory and practice. In Greener Marketing. 16-40.
-Chang, H.H., Wong, K.H., & Fang, P.W. (2014). "The effects of customer relationship management relational information processes on customer-based performance". Decision Support Systems, 66, PP. 146-159.
-Cian, L., & Sara Cervai, S. (2014), Under the Reputation Umbrella: An Integrative and Multidisciplinary Review for Corporate Image, Projected Image, Construed Image, Organizational Identity, and Organizational Culture. Corporate Communications: An International Journal, 19(2), 182-199.
-Dursun, A., & Caber, M. (2016). Using data mining techniques for profiling profitable hotel customers: An application of RFM analysis. Tourism Management Perspectives, 18, 153-160.
-Hyun, S. S., & Perdue, R. R. (2017). Understanding the dimensions of customer relationships in the hotel and restaurant industries. International Journal of Hospitality Management, 64, 73-84.
-Joireman, J., Smith, D., Liu, R. L., & Arthurs, J. (2015), It's All Good: Corporate Social Responsibility Reduces Negative and Promotes Positive Responses to Service Failures Among Value-Aligned Customers. American Marketing Association.