نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی .دانشگاه مازندران .ساری. ایران

2 رییس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

3 گروه مدیریت - دانشگاه ادیب مازندران-ساری- ایران

چکیده

در عصر اطلاعات، مزیت اصلی در سرمایه کارآفرینی نهفته است. کارآفرینی در دنیای پیشرفته امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابت اصلی سازمان‏ها می‏باشد. روند اوج یافتن نقش کارآفرینی، نوآوری و فناوری‏های نوین در ایجاد مزیت‏های راهبردی و اهمیت یافتن ارزش منابع کارآفرینی در اداره سازمان‏ها موجب شده است تا مقوله مدیریت کارآفرینی در قلب سیاست‏های راهبردی سازمان‏ها جای گیرد. بر این اساس، توجه ویژه به مدیریت کارآفرینی از جهت تحقق اهداف سازمان‏ها ضروری به نظر می‏رسد و تبیین جایگاه مدیریت کارآفرینی و کارکردهای آن در سازمان‏ها از اهداف تحقیق حاضر می‏باشد. روش پژوهش حاضر کتابخانه‏ای می‏باشد. مدیریت کارآفرینی می‏تواند با یکپارچه‏سازی سرمایه‏های کارآفرینیی سازمان‏ها در بخش‏های مختلف و تأثیرگذاری مستقیم بر مفاهیمی مانند مشتری‏مداری، یادگیری سازمانی، اعتلای فرهنگ سازمانی، رهبری و تصمیم‏گیری هوشمندانه، بازطراحی فرایندها، تولید کارآفرینی جدید و تبدیل کارآفرینی ضمنی به صریح، زمینه ارتقای سطح فعالیت‏ها و رسیدن به اهداف موردنظر را به همراه داشته باشد. البته سازمان‏ها بدون داشتن استراتژی مشخصی در استفاده از مدیریت کارآفرینی نمی‏توانند بهره‏ای از این کارکردها داشته باشند و می‏بایست در این خصوص سیاست‏های راهبردی تدوین گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship management and its functions in organizations

نویسندگان [English]

  • neda moammaei 1
  • Seyed fakhrodin taherzade moosavian 2
  • Aliasghar khosravi 3

1 Range management faculty , Mazandaran university, sari Iran

2 Head of Negin Pasargad Industrial and Mining Research Center

3 management Group-ADIB MAZANDARAN university-Sari-Iran

چکیده [English]

In the information age, the main advantage lies in entrepreneurial capital. Entrepreneurship in today's advanced world is rapidly becoming the main competitive advantage of organizations. The growing role of entrepreneurship, innovation and new technologies in creating strategic advantages and the importance of entrepreneurial resources in the management of organizations has led to the category of entrepreneurship management at the heart of strategic policies of organizations. Accordingly, special attention to entrepreneurship management is necessary to achieve the goals of organizations and explaining the position of entrepreneurship management and its functions in organizations is one of the objectives of this study. The method of the present research is library. Entrepreneurship management can be integrated by integrating entrepreneurial capital of organizations in different sectors and directly affecting concepts such as customer orientation, organizational learning, promoting organizational culture, leadership and smart decision making, process redesign, entrepreneurial production New and transforming implicit entrepreneurship into explicit, to improve the level of activities and achieve the desired goals. Of course, organizations can not benefit from these functions without having a clear strategy in using entrepreneurial management, and strategic policies must be formulated in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Entrepreneurial production
  • Entrepreneurial management