نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حسابدار / شرکت گل گهر سیرجان

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

10.22034/jmek.2023.325674.1007

چکیده

مدیریت ارتباط با مشتری، یک ضرورت راهبردی در تمامی سازمان ها است. امروزه سازمان ها مجبورند به خاطر ارضای نیازهای مشتریان و ارتباط بیشتر با آنان و عمل به مسئولیت اجتماعی و حمایت حقوق مصرف کنندگان، مسائل مربوط به محیط زیست را در فعالیت های خود و بازاریابی خود جای دهند و از بازاریابی سبز استفاده کنند. بازاریابی سبز به بخشی از فعالیت ها اطلاق می شود که توسعه و بهبود قیمت گذاری، ترفیع و توزیع کالا به محیط زیست آسیب نمی رسانند. از این رو، سازمان ها همگام با نیازهای افراد تلاش نمودند تا با برنامه ریزی و اجرای فعالیت های محیط زیست، از یکدیگر پیشی بگیرند، زیرا بازاریابی سنتی که بیش از حد بر خواسته های مشتریان تأکید می کرد و رفاه اجتماعی و مسائل محیط زیستی را در نظر نمی گرفت، کارایی خود را از دست داده بود. در حال حاضر پویایی و شدت رقابت، افزایش نگرانی ها و آگاهی های مصرف کنندگان نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی سبب شد که سازمان های تجاری توجه ویژه ای به مواردی چون سلامت جسمانی و روانی مصرف کنندگان و پاکیزگی محیط نشان دهند و این مسئله باعث دامن زدن به استفاده از بازاریابی سبز می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of green marketing in customer relationship management

نویسندگان [English]

  • Nooshin Vanishoja 1
  • Majid Fattahi 2

1 Accountant / Sirjan Gol Gohar Company

2 Assistant Professor, Department of Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

Customer relationship management is a strategic necessity in all organizations. The attitude and approach of many organizations to customer relationship management is from the perspective of technology and technology. Customer relationship management is a competitive advantage for organizations.Today, companies and organizations have to include environmental protection issues in their activities and even marketing in order to satisfy the needs of customers and communicate more with them and practice social responsibility and protect consumer rights. To use. Green marketing refers to the part of activities and products that the development and improvement of pricing, promotion and distribution of goods do not harm the environment.Since, organizations tried to outdo each other in meeting the needs of individuals by planning and implementing environmental protection activities, because traditional marketing that overemphasized customer demands and social welfare and environmental issues. It did not consider bio, it had lost its efficiency.Currently, issues such as the dynamics and intensity of competition, increasing consumer concerns and awareness of the environment, as well as government regulations have led commercial organizations to pay special attention to issues such as physical and mental health of consumers and cleanliness of the environment. This encourages the use of green marketing.It is intended to first examine the key concepts and then review the research conducted in this regard, then the role of green marketing in customer relationship management will be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Marketing
  • Customer Relationship Management
  • Customer Satisfaction