مقاله پژوهشی
مروری بر صادرات محصولات مرکبات استان مازندران شهرستان ساری
مروری بر صادرات محصولات مرکبات استان مازندران شهرستان ساری

علی ترابی سیاه چناری

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143603

چکیده
  چکیدهدر مقاله مروری حاضر، عوامل موثر بر صادرات مرکبات استان مازندران بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهند، بازاریابی مرکبات در ایران با مشکلات مختلفی از جمله سهم عظیم واسطه‌ها در خرید محصولات، سهم اندک ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کار آفرینی در خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی
کار آفرینی در خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی

صبیه نورمرادی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 10-21

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143667

چکیده
  این پژوهش با هدف کار آفرینی در خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی انجام شده است. روش پژوهش ازنظر هدف،کاربردی و به لحاظ ماهیت، مروری بوده است. جامعه آماری شامل کلیه مقالات و نحقیقات مرتبط با خدمات غیرحضوری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر بازاریابی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر سبز شرکت با نقش میانجی اعتماد مشتری (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات شرکت کاله در شهر قائمشهر)
بررسی تأثیر بازاریابی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر سبز شرکت با نقش میانجی اعتماد مشتری (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات شرکت کاله در شهر قائمشهر)

امیر علیزاده چمازکتی؛ سید یاسر ابراهیمیان جلودار

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 22-38

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143666

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازاریابی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر سبز شرکت با نقش میانجی اعتماد مشتری (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات شرکت کاله در شهر قائمشهر) می باشد. این پژوهش از لحاظ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عوامل تاثیر گذار و مرتبط روانی درخریدو رفتار مصرف کننده در فروش الکترونیک
عوامل تاثیر گذار و مرتبط روانی درخریدو رفتار مصرف کننده در فروش الکترونیک

حسین عرب

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 39-46

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143707

چکیده
  با توجه به اهمیت مطالعه رفتار مصرف کننده برای مطالعه به دلیل اینکه همه کالا وخدماتی که خریداری می­کنیم و می­توانیم برتجربیات روزانه خود در بازار برای درک مفاهیم و نظریه های این حوزه تکیه نماییم، هدف ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عوامل تأثیرگذار بر تصمیم خرید مصرف کننده
عوامل تأثیرگذار بر تصمیم خرید مصرف کننده

سارا سراج پور؛ مجید فتاحی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 47-69

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143762

چکیده
  اغلب سازمان هایی که درباره رفتار خرید مصرف کنندگان به پژوهش می پردازند، تلاش می کنند تا درباره آنچه مصرف کنندگان میخرند و همچنین علت، تعداد، نوع و مکان خرید آنها اطلاعاتی به دست آورند. فرآیند تصمیم گیری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش بازاریابی سبز در مدیریت ارتباط با مشتری
نقش بازاریابی سبز در مدیریت ارتباط با مشتری

نوشین وانی شجاع؛ مجید فتاحی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 70-77

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.149643

چکیده
  مدیریت ارتباط با مشتری، به عنوان یک ضرورت راهبردی در تمامی سازمان ها است. نگرش و رویکرد بسیاری از سازمان ها به مدیریت ارتباط با مشتری از دید تکنولوژی و فناوری است. مدیریت ارتباط با مشتری مزیتی ...  بیشتر