مقاله پژوهشی
بررسی نقش بلاکچین بر توسعه سرمایه انسانی
بررسی نقش بلاکچین بر توسعه سرمایه انسانی

رضا محمدی؛ مریم اخوان خرازیان

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.389243.1076

چکیده
  هویت یک سازمان مدرن در درجه اول توسط فناوری های نوآورانه کاربردی مانند بلاکچین یا اینترنت اشیاء شکل می گیرد. امروزه به طور کلی منابع انسانی در عصر جهانی اینترنت با مشکلا عدیده ای مواجه است و زمان زیادی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین هوش سازمانی مدیران با سبک رهبری تحول گرا در شرکت مخابرات استان مازندران
بررسی رابطه بین هوش سازمانی مدیران با سبک رهبری تحول گرا در شرکت مخابرات استان مازندران

محسن صالحی؛ حسن مهرمنش

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.393728.1083

چکیده
  مدیران و کارکنان از ارکان مهم سازمان هستند. قسمت اعظم موقعیت مدیران مبتنی بر نفوذ آنان در فکر و ذهن کارکنان و اشخاص زیربط است. برای مدیران درک و عمل به مهارت‌هایی که بتواند افراد را برانگیزد و هماهنگی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پشتوانه پول درعلم اقتصاد: تشکیل منبع عمومی از پول (بدهی به منبع عمومی از پول، به عنوان پشتوانه پول) تبیین پول و اعتبار(نظریه ی نوین طلای اعتباری)
پشتوانه پول درعلم اقتصاد: تشکیل منبع عمومی از پول (بدهی به منبع عمومی از پول، به عنوان پشتوانه پول) تبیین پول و اعتبار(نظریه ی نوین طلای اعتباری)

نور الله صالحی آسفیجی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 27-35

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.384672.1071

چکیده
  پول طلا نیست. اما نقش طلا را به خوبی بازی می کند (ذخیره ارزش).با این رویکرد عاملین اقتصادی در فرایند مبادله مواجه با دو نوع پول (دارایی و بدهی) می شوند.۱-نوع اول پول:دارایی:ناشی از کارکردن عاملین اقتصادی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شناسایی و رتبه بندی مولفه های بازاریابی رابطه مند به منظور نگهداری مشتریان بانک سپه
شناسایی و رتبه بندی مولفه های بازاریابی رابطه مند به منظور نگهداری مشتریان بانک سپه

مصطفی نصیری مستان آباد؛ حسین نوروزی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 36-50

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.393720.1082

چکیده
  نگهداری مشتریان یکی از ابزارهایی است که سازمان ها به کمک آن می توانند در بلند مدت به سودآوری بالایی دست یابند. بدین منظور این مقاله ارتباط بین بازاریابی رابطه مند و نگهداری مشتریان را مورد بررسی قرار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
طراحی و تبیین مدل اثر بخشی بازاریابی محتوایی دیجیتال
طراحی و تبیین مدل اثر بخشی بازاریابی محتوایی دیجیتال

مونا یعقوبی زنجانی؛ مهتاب السادات موسوی فرد؛ عبداله نعامی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 51-87

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.392648.1078

چکیده
  هدف از  پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی مدل اثربخشی بازاریابی محتوایی دیجیتال انجام شده است. به لحاظ رویکرد پژوهش، کیفی است که در هفت مرحله انجام شد. از روش فراترکیب جهت بررسی متون استفاده شد. کلیه آثار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نقش کاربرد رویکرد بازاریابی سبز بر تقویت نام و نشان تجاری صنایع غذایی
بررسی نقش کاربرد رویکرد بازاریابی سبز بر تقویت نام و نشان تجاری صنایع غذایی

سید محمدرضا حسینی رستمی؛ محمد حقیقی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 88-99

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.393926.1086

چکیده
  بیش از سه ده نیست  که رویکرد های بازاریابی سبز مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته است. پر واضح است که عدم توجه به رویکرد های سبز توسط صنایع مشکلات و هزینه های زیادی را برای جامعه و محیط زیست به  همراه ...  بیشتر