نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 میدان پونک- بلوار همیلا (شهید فلاح زاده)- خیابان پارک- کوچه شقایق- پلاک 17- طبقه سوم- واحد 5

2 دانشگاه شهید بهشتی، گروه مدیریت و حسابداری

10.22034/jmek.2023.386438.1072

چکیده

مزیت رقابتی یک سازمان را می توان توانایی در نظر گرفت که سازمان از طریق استفاده از منابع و ویژگی هایش، به عملکردی بالاتر از رقبایش در همان بازار دست می یابد. ایجاد مزیت رقابتی پایدار در محیط پویای امروزی، مستلزم بهینه سازی همزمان یک استراتژی اکتشاف و بهره برداری در سازمان است. هدف مقاله حاضر، بررسی چگونگی تاثیرگذاری دوسوتوانی سازمانی به عنوان استراتژی مکمل میان قابلیتهای پویا و کسب مزیت رقابتی پایدار است. دوسوتوانی سازمانی، قابلیتهای پویا و مزیت رقابتی پایدار مفاهیمی می باشند که قرابت نزدیکی با هم دارند. متاسفانه، تا کنون درک مناسبی از رابطه بین این سه مفهوم وجود ندارد. هدف مقاله حاضر ارائه توضیحات نظری از رابطه میان قابلیتهای پویا، دوسوتوانی سازمانی و مزیت رقابتی پایدار است. پس از بررسی های زیاد، نگارندگان دریافتند که دوسوتوانی سازمانی می تواند به عنوان متغیر میانجی نقش ارتباطی میان قابلیتهای پویا و مزیت رقابتی پایدار را ایفا نماید. سازمانهایی که بر روی توسعه استراتژی دوسوتوانی خود تمرکز می کنند، می توانند نسبت به سازمانهایی که ارزش پیشنهادی خود را تغییر می دهند، از طریق توسعه قابلیتهای پویای خود به مزیت رقابتی پایدار دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات