نقش سرمایه انسانی در ظرفیت سنجش و پویایی بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی مؤسسه اموزش عالی پردیسان، فریدونکنار، ایران

2 دانشجوی ;کارششناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

تحقیقات مربوط به پویایی بازار ، سرمایه انسانی و ظرفیت سنجش بازار محدود است. مطالعات مربوط به سرمایه انسانی عمدتا به بررسی تاثیر مستقیم آن بر عملکرد بازار می پردازد، اما مطالعات کمی به بررسی تاثیر سرمایه انسانی شرکتها در ظرفیت سنجش بازار آنها از طریق پویایی بازار پرداخته است. هدف ما کمک به منابع بازاریابی با بررسی نقش واسطه ای پویایی بازار در ایجاد ظرفیت سنجش بازار است. مساله ای که نیازمند توجه بیشتر است، نقش قابلیت های پویای بازار در ایجاد مزیت رقابتی شرکت تحت شرایط مختلف پویای بازار می باشد. با ترسیم دیدگاه های نظری قابلیت های پویای بازار ، این تحقیق تلاش هایی در جهت پر کردن این شکاف ها انجام شد. نتایج حاکی از آنست که تولیدکنندگان و عرضه کنندگان برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار در توسعه سرمایه انسانی بکوشند و در زمینه ی نوآوری به روز و مؤثر کارکنان تلاش کنند و محصول را با کیفیت و قیمت مناسب و با ارتباط خوب به مشتری تحویل دهند. پیشنهاد می شود شرکت ها برای رقابت پذیری خود برنامه ریزی نموده و سیاست هایی را در این زمینه تدوین نمایند. از اینرو باید توجه زیادی را صرف افزایش ظرفیت های سنجش بازار و توان نوآورانه خود نمایند. در نهایت اعمال سیاست ها و حمایت هایی در جهت ترویج و گسترش استفاده از ظرفیت­های پویایی بازار و توسعه و توانمندی سرمایه انسانی در راستای تولید محصولات با کیفیت برای افزایش قدرت رقابت پذیری پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها