نقش فروش بازاریابی اینترنتی در شرایط بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

شرکت‌های بزرگ امروزه به دنبال روش‌ها و کانال‌های متنوعى هستند که با تمام ظرفیت خود از شیوه‌های نوین بازاریابى استفاده کنند تا بتوانند در فضاى جدید و بدون ارتباط یک طرفه و از طریق به کارگیرى روش‌های جدید به جذب مشتریانشان اقدام کنند و از آن جایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر گسترده‌ای در فرآیندهای تجاری بوجود آورده است و اینترنت بعنوان موثرترین بستر بازاریابی اینترنتی با پوشش جهانی امکان رسیدن به بازارهای بین المللی را فراهم ساخته، اما بسیاری از شرکت‌ها در زمینه چگونگی استفاده از روش‌های گوناگون بازاریابی و فروش اینترنتی و تجارت اینترنتی و تاثیرات آن در وضعیت شرکت‌ها در شرایط بحرانی از آگاهی لازم برخودار نیستند. این مقاله با هدف فروش بازاریابی اینترنتی در شرایط بحران پرداخته است و با نگاه کلی به تعاریف و اصول بازاریابی و فروش اینترنتی و تجارت الکترونیک، مزایا و معایب آنها، در صدد سوق دادن شرکت‌ها و مؤسسات به استفاده از این نوع بازاریابی و کسب و کار برآمده است. نتایج این بررسی حاکی از آن است که در عصر رقابتی و شرایط بحرانی امروز این نوع بازاریابی و تجارت بعنوان یک عامل راهبردی و مزیت رقابتی، در رشد فروش و افزایش سهم بازار داخلی و خارجی به شرکت‌های ایرانی کمک شایانی نموده است و چنانچه شرکت‌های ایرانی در بکارگیری از این نوع تکنولوژی، با اصول مشروحه در مقاله مبادرت ورزند شاهد صرفه جویی در وقت و هزینه زیاد و همچنین بهبود وضعیت شرکت‌ها در شرایط بحرانی خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها