نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

شرکت‌های بزرگ امروزه به دنبال روش‌ها و کانال‌های متنوعى هستند که با تمام ظرفیت خود از شیوه‌های نوین بازاریابى استفاده کنند تا بتوانند در فضاى جدید و بدون ارتباط یک طرفه و از طریق به کارگیرى روش‌های جدید به جذب مشتریانشان اقدام کنند و از آن جایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر گسترده‌ای در فرآیندهای تجاری بوجود آورده است و اینترنت بعنوان موثرترین بستر بازاریابی اینترنتی با پوشش جهانی امکان رسیدن به بازارهای بین المللی را فراهم ساخته، اما بسیاری از شرکت‌ها در زمینه چگونگی استفاده از روش‌های گوناگون بازاریابی و فروش اینترنتی و تجارت اینترنتی و تاثیرات آن در وضعیت شرکت‌ها در شرایط بحرانی از آگاهی لازم برخودار نیستند. این مقاله با هدف فروش بازاریابی اینترنتی در شرایط بحران پرداخته است و با نگاه کلی به تعاریف و اصول بازاریابی و فروش اینترنتی و تجارت الکترونیک، مزایا و معایب آنها، در صدد سوق دادن شرکت‌ها و مؤسسات به استفاده از این نوع بازاریابی و کسب و کار برآمده است. نتایج این بررسی حاکی از آن است که در عصر رقابتی و شرایط بحرانی امروز این نوع بازاریابی و تجارت بعنوان یک عامل راهبردی و مزیت رقابتی، در رشد فروش و افزایش سهم بازار داخلی و خارجی به شرکت‌های ایرانی کمک شایانی نموده است و چنانچه شرکت‌های ایرانی در بکارگیری از این نوع تکنولوژی، با اصول مشروحه در مقاله مبادرت ورزند شاهد صرفه جویی در وقت و هزینه زیاد و همچنین بهبود وضعیت شرکت‌ها در شرایط بحرانی خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها

الف. منابع فارسی
- اکبری، محسن، آل‌طه، سیدحسین، صادق‌پور، پویا. (1394). تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان با نقش واسطه‌ای مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر محصول. بررسی‌های بازرگانی، 13(73)، 34-44.
- امینی فرد، سمیرا و کاوه یی، بهروز. (1396). بررسی نقش بازاریابی دیجیتال در توسعه کسب و کار از طریق شبکه اجتماعی LinkedIn، کنفرانس پارادایم‌های نوین مدیریت و علوم رفتاری، تهران.
- توکلی، زهره. (1395). فروش اینترنتی چیست؟ چرا کسب وکارها باید از آن بهره برند؟
- جعفری‌تیتکانلو، سعید، اصغرزاده، حسن. (1399). تحلیل نقش بازاریابی اینترنتی بیمارستان‌ها در توسعه بازارهای بین‌المللی. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین المللی، 3(1)، 65-82.
- خیاطی، مهدی و بوداقی، حسین. (1395). بررسی استراتژی‌های بازاریابی در دوران رکود اقتصادی، دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، تهران.
- فتاحی، مجید و علینژاد، مریم. (1395). نقش بازاریابی اینترنتی بر توسعه کسب و کار، همایش ملی علوم مدیریت نوین، گلستان.
- لبافی، س.، و روشندل اربطانی، ط.، و محمدی، د. (1396). بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در بازاریابی با استفاده از چارچوب تیلور و اوکازاکی. مطالعات رسانه‌ای، 12(39)، 103-114.
- محمودآبادی، مرضیه و شهرکی، علیرضا. (1398). استراتژی بازاریابی رستوران در شرایط بحران، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه.
- موسوی، سیدرضا و کرباسی، معصومه، (1399). تاثیر راهکارهای بازاریابی و فروش اینترنتی و تجارت الکترونیک بر بهبود وضعیت کسب و کارها در شرایط کرونا، همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار، تهران.
- وارسته، حامد، دلخواه، جلیل، یزدانی، حمید رضا. (1398). استراتژی‌های بازاریابی و فروش مناسب در دوران رکود اقتصادی (مطالعه موردی: صنعت کالاهای تندمصرف). مدیریت بازرگانی، 3(11)، 484-459.
ب. منابع انگلیسی
- Arbia, C., & Karim, E. (2017). Competition among vortex firms: Marketing, R&D or pricing strategy, Journal of High Technology Management Research, Vol 28, Issue 1, Pages 29-46.
- Cohen, X. (2016). Does It Pay to Be Green An Integrated View of Environmental Marketing with Evidence from the Forest Products Industry in China. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.
- Francisco, RA. (2016). When do switching costs make markets more or less competitive? International Journal of Industrial Organization, Vol 47, Pages 121-151.
- Kaatz, C. (2020). Retail in my pocket–replicating and extending the construct of service quality into the mobile commerce context. Journal of Retailing and Consumer Services, 53, 101983.
- Kim, J., Kang, S., & Lee, K. H. (2021). Evolution of digital marketing communication: Bibliometric analysis and network visualization from key articles. Journal of Business Research, 130, 552-563.
- Kim, J., Kim, M., Choi, J., & Trivedi, M. (2019). Offline social interactions and online shopping demand: Does the degree of social interactions matter?. Journal of Business Research, 99, 373-381.
- Van Donkelaar, R. L., Klein, N., & Lee, M. (2016). The Effect of Green Marketing on Green Purchase Intention. Journal of Marketing Theory and Practice, 10(4), 58−69.
- Vanhala, M., Lu, C., Peltonen, J., Sundqvist, S., Nummenmaa, J., & Järvelin, K. (2020). The usage of large data sets in online consumer behaviour: A bibliometric and computational text-mining–driven analysis of previous research. Journal of Business Research, 106, 46-59.
- Wagner, G., Schramm-Klein, H., & Steinmann, S. (2020). Online retailing across e-channels and e-channel touchpoints: Empirical studies of consumer behavior in the multichannel e-commerce environment. Journal of Business Research, 107, 256-270.
- Zhang, Y., Xiao, L., & Fu, B. (2019). Exploring the moderators and causal process of trust transfer in online-to-offline commerce. Journal of Business Research, 98, 214-226.