نقش تئوری های پذیرش در رفتار مصرف کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

با توجه به توسعه سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و گوشی های هوشمند، فناوری های هوشمند و نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه به بخشی گسترده و جدانشدنی از زندگی روزمره تبدیل شده‌اند. پذیرش فناوری رضایت قابل شرح و اثبات برای بکار بردن فناوری اطلاعات در وظایفی که برای پشتیبانی آنها طراحی شده است، می باشد. پژوهش هایی که در آنها از واژه پذیرش استفاده شده است، غالبا از دیدگاه تئوریک به سمت مدل های پذیرش فناوری جهت می یابند. لذا هدف از این تحقیق، بررسی نقش تئوری های پذیرش در رفتار مصرف کننده می باشد. در ادامه مروری بر تئوری های پذیرش و نقش آنها در رفتار مصرف کننده خواهیم داشت و سپس یه بحث و نتیجه گیری پرداخته شده است. پژوهش حاضر می تواند به خرده فروشان آنلاین و فروشگاه­های اینترنتی کمک کند تا عوامل مؤثر بر رفتار استفاده مشتریان را درک کنند و با اتخاذ سیاست ها و انجام اقدامات مناسب، خریداران را درگیر سازند و با جذب مشتریان، به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود برسند.

کلیدواژه‌ها