بررسی فرصت‌ها و چالش‌های کارآفرینی در بستر بازاریابی شبکه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکاین، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی فن‌آوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، موسسه آموزش عالی مهرآستان، آستانه اشرفیه، ایران

چکیده

جوامع امروزی برای توسعه‌ی فعالیت‌های کارآفرینان نیازمند نهادینه نمودن فرهنگ کارآفرینی هستند. همچنین کارآفرینی به معنای استفاده از منابع به‌منظور بهره‌گیری از فرصت‌ها در جهت پیشرفت و توسعه است. ازآنجایی‌که کارآفرینی باعث ایجاد اشتغال، انتقال تکنولوژی، بهبود کیفیت زندگی و ایجاد رفاه و ثروت می‌شود، بنابراین به‌منظور بهره‌مندی از کارکردها و مزایای آن، پیداکردن روش‌های ایجاد بسترهایی برای کارآفرینی، امری حیاتی است. بازاریابی شبکه‌ای یکی از اثربخش‌ترین رویکردهای بازاریابی در سازمان‌هاست. از سویی نیز، ابزاری است که سازمان می‌تواند بدان وسیله به هدف‌های بلندمدت خود دست یابد. شناسایی چالش‌ها و فرصت‌هایی جهت کارآفرینی در این بستر بسیار ارزشمند است. پژوهش حول این موضوع گام کوچک اما اثرگذاری در حرکت جامعه به سمت کارآفرینی از طریق کسب مزیت رقابتی فروش بیشتر مبتنی بر تقویت بازاریابی شبکه‌ای خواهد بود. این پژوهش با الگوگیری از فرآیند بازاریابی شبکه‌ای، در صدد واکاوی آن در جهت ایجاد کارآفرینی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات