بررسی اثرات اعمال استراتژی های بازاریابی دیجیتال در توسعه فروش محصولات صنایع غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد، گروه مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاداسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

نقطه شروع برای کسب موفقیت در بازاریابی دیجیتال، مانند راهبرد بازاریابی یا کسب و کار، خلق یک فرایند راهبردی است که به خوبی تعریف شده باشد تا اهداف بازاریابی را از طریق ارتباطات بازاریابی پیوند داده و روشهایی را برای کسب اهداف مورد نظر طراحی کند. بازاریابی دیجیتال روش فروش محصولات شرکتها را تغییر میدهد بازاریابی دیجیتال یا بازاریابی اینترنتی، مفهومی است که تمام فعالیت‌های بازاریابی را در بر می‌گیرد. دنیای بازار امروز، دنیای حضور در فضای دیجیتال است. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی بازاریابی دیجیتال، دیده شدن با بیشترین بازدهی در فضای دیجیتال و مسیری مشخص و روشن در قالب یک برنامه کلی در جهت افزایش بازدهی و با محوریت مخاطبان هدف میباشد .در این مقاله، در ابتدا به مطالعه و بررسی مفاهیم کلیدی پرداخته و سپس با مروری بر مطالعات صورت گرفته در تحقیقات پیشین در خصوص استراتژی های بازاریابی دیجیتال به بررسی تاثیر آنها بر توسعه فروش محصولات با تاکید بر صنایع غذایی پرداخته شد . و در نتیجه تحقیق 5 استراتژی طراحی وب، استفاده از شبکه های اجتماعی، وبلاگ نویسی ، تجارت الکترونیک و استفاده از برنامه های غذایی به عنوان استراتژی های اثر گذار در توسعه فروش محصولات صنایع عذایی شناسایی شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات