بهینه سازی بازاریابی بین المللی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

امروزه صادرات یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه می باشد. با توجه به نوسانات قیمت نفت در سال های اخیر، نیاز به صادرات محصولات غیرنفتی از جمله محصولات کشاورزی بیشتر شده است. استان مازندران که از مناطق مستعد تولید محصولات کشاورزی در کشور محسوب می شود، می تواند با استفاده مناسب از این پتانسیل، نقش مهمی در جهت توسعه صادرات غیرنفتی در کشور ایفا کند. بر اساس آمارهای رسمی، تنها حجم اندکی از محصولات کشاورزی این استان به بازارهای خارجی صادر می شود. محصولات اساسی کشاورزی شامل مرکبات، گل و گیاهان زینتی و کیوی هستند. علی رغم این که این استان دارای مزیت نسبی در تولید این محصولات در کشور می باشد، متاسفانه در مرحله ورود به بازارهای خارجی، به دلیل وجود محدودیت ها و موانع داخلی و خارجی این فرصت را از دست داده است. ما در این مطالعه ابتدا به بررسی مفاهیم کلیدی پرداخته و سپس، تحقیقات پیشین را مورد بررسی قرار دهیم و سپس به دنبال الگوهای بازاریابی بین الملل ارائه شده در حوزه صادرات محصولات کشاورزی هستیم تا بتوانیم بر اساس آن ها، پیشنهاداتی را برای بهینه سازی بازاریابی بین المللی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران ارائه نماییم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات