نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی .دانشگاه مازندران .ساری. ایران

2 رییس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

3 گروه مدیریت - دانشگاه ادیب مازندران-ساری- ایران

چکیده

در عصر اطلاعات، مزیت اصلی در سرمایه کارآفرینی نهفته است. کارآفرینی در دنیای پیشرفته امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابت اصلی سازمان‏ها می‏باشد. روند اوج یافتن نقش کارآفرینی، نوآوری و فناوری‏های نوین در ایجاد مزیت‏های راهبردی و اهمیت یافتن ارزش منابع کارآفرینی در اداره سازمان‏ها موجب شده است تا مقوله مدیریت کارآفرینی در قلب سیاست‏های راهبردی سازمان‏ها جای گیرد. بر این اساس، توجه ویژه به مدیریت کارآفرینی از جهت تحقق اهداف سازمان‏ها ضروری به نظر می‏رسد و تبیین جایگاه مدیریت کارآفرینی و کارکردهای آن در سازمان‏ها از اهداف تحقیق حاضر می‏باشد. روش پژوهش حاضر کتابخانه‏ای می‏باشد. مدیریت کارآفرینی می‏تواند با یکپارچه‏سازی سرمایه‏های کارآفرینیی سازمان‏ها در بخش‏های مختلف و تأثیرگذاری مستقیم بر مفاهیمی مانند مشتری‏مداری، یادگیری سازمانی، اعتلای فرهنگ سازمانی، رهبری و تصمیم‏گیری هوشمندانه، بازطراحی فرایندها، تولید کارآفرینی جدید و تبدیل کارآفرینی ضمنی به صریح، زمینه ارتقای سطح فعالیت‏ها و رسیدن به اهداف موردنظر را به همراه داشته باشد. البته سازمان‏ها بدون داشتن استراتژی مشخصی در استفاده از مدیریت کارآفرینی نمی‏توانند بهره‏ای از این کارکردها داشته باشند و می‏بایست در این خصوص سیاست‏های راهبردی تدوین گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات