عوامل تاثیر گذار و مرتبط روانی درخریدو رفتار مصرف کننده در فروش الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت مطالعه رفتار مصرف کننده برای مطالعه به دلیل اینکه همه کالا وخدماتی که خریداری می­کنیم و می­توانیم برتجربیات روزانه خود در بازار برای درک مفاهیم و نظریه های این حوزه تکیه نماییم، هدف ما از مطالعه رفتار مصرف کننده برسی عوامل موثر و مرتبط با توجه به بینش و درک مصرف کنندگان از اکتساب ،مصرف، کنار گذاری محصول و رابطه فزاینده بین اشنایی به رفتار مصرف کننده به شرکت کمک می­کند تا راه کار های بازاریابی خود را بهبود بخشد. رفتار مصرف کننده تحت تا ثیر افکار و گرایش مصرف کنندگان قرار دارد. ر فتار مصرف کننده شامل خدمات ایده و محصول می باشد. با توجه به گسترش روز افزون کاربران اینترنت و فروش در محیط دیجیتال، بررسی عوامل موثر درخرید الکترونیکی و ایجاد رابطه متقابل با خریداران الکترونیکی و ایجاد محیط امن و اسان برای مصرف کنندگان، بررسی نکات کلیدی رفتار مصرف کننده و عوامل تاثیر گذار در شکل گیری ساختار ذهنی خریدار،معرفی محیط دیجیتال و ارائه عوامل تاثیر گذار در محیط فروش الکترونیکی در این مقاله بررسی می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات