بررسی استراتژی تبلیغات بازاریابی اجتماعی جهت افزایش فروش آثار هنری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

چکیده

هنر نقش حیاتی در جامعه ایفا می کند.به گفته میکل آنژ اثر هنری واقعی چیزی نیست جز سایه ای از کمال خداوندی. با توجه به اهمیت هنر،امروزه شاید درصد خیلی کمی از مردم جامعه برای سر زدن به گالری ها و خرید آثار هنری رغبت کنند. هنرمندان زمان زیادی را برای خلق یک اثر هنری صرف می کنند ولی فروش این نوع محصولات کم است و سبب دلسرد شدن هنرمندان می شود. هنرمندان به عنوان الگو در جامعه مطرح هستند، اگر هنرمندان کمبودی داشته باشند در رفتار، کردار و ظاهر آنها مشخص خواهد شد و جامعه تحت تأثیر این مسئله قرار می گیرد. برای روح بخشیدن به زندگی امروزی، فروش هر چه بیشتر این آثارهنری ضرورت پیدا می کند.وجود مکان ها و گالری های هنری برای ارتقا سطح فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر آن طور که باید در ایران فرهنگ سازی نشده است. همه ی این عوامل دست به دست هم دادند تا مردم ایران روز به روز از دنیای زیبای هنری دورتر بمانند. ما در نظر داریم در این مطالعه ابتدا تحقیقات پیشین را مورد بررسی قرار دهیم،سپس به دنبال بررسی استراتژی تبلیغات بازاریابی اجتماعی هستیم تا بتوانیم فروش آثار هنری را افزایش دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات