نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ،ساری، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی مدیریت مالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی مدیریت مالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

امروزه با توسعه شبکه های بلاک چین شاهد تنوع و وسعت هرچه بیشتر در انواع بکارگیری از این شبکه ها هستیم ، توکن های غیرقابل تعویض یکی از انواع دارایی هایی هستند که با استفاده از این شبکه میتوان آن ها را ایجاد کرد ، خرید و البته فروخت ،دارایی هایی که با امنیت قابل توجه در بستری غیرمتمرکز معامله میشوند، توکن های غیرقابل تعویض در سال ۲۰۲۱ همچنین به بخشی جدایی ناپ‌ذیر از متاورس، که اخیرا تعداد قابل توجهی سرمایه گذار به خود جذب کرده، بدل شده اند، با گسترش انفجاری و روز افزون وب سه در سال ۲۰۲۲ والبته ورود کمپانی های بزرگ به این حوزه و خرید دارایی ها  ی مختلف مبتنی بر توکن های غیرقابل معاوضه توسط آن ها سبب شده است، که مفهومی اجتناب ناپذیر به نام ان اف تی، پا به عرضه وجود گذاشته و نقشی قابل تامل را از این معادلات از آن خود کند ،  در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی ماهیت ان اف تی ها و بررسی فنی آن ها، سپس بررسی فاکتور های تعیین کننده در نقش آفرینی این تکنولوژی در روابط تجاری و بازار،  از فرصت ها و چالش های تجاری آن نتیجه گیری کنیم.

کلیدواژه‌ها