دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، دی 1399 
مروری بر ماهیت وب3.0و تاثیر آن بر روی بازارهای جهانی

صفحه 24-34

یگانه خرّاط؛ فاطمه کمالی‌نژاد؛ مهران بهرام ارجاوند؛ علی کلانتری


بررسی فرصت ها و چالش های بازار توکن های غیرقابل تعویض و جایگاه آن در روابط تجاری

صفحه 57-72

علی کلانتری؛ مهران بهرام ارجاوند؛ فاطمه کمالی‌نژاد؛ یگانه خراط