بررسی اثرات متغیرهای اقتصادی بر معضلات اجتماعی ایران
بررسی اثرات متغیرهای اقتصادی بر معضلات اجتماعی ایران

بهاره جوادی؛ محمد میرباقری جم؛ محمود رحیمی؛ حمیده محرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jmek.2024.419164.1100

چکیده
  این مطالعه به سنجش و مقایسه معضلات اجتماعی استان‌های کشور و بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر سطح معضلات اجتماعی طی سال‌های 1385 تا 1398 می‌پردازد. با توجه به چند بعدی بودن معضلات اجتماعی از شاخص مرکب ...  بیشتر