آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 92
تعداد پذیرش 67
تعداد عدم پذیرش 1
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 72
تعداد مشاهده مقاله 8500
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2512
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 37 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 80 روز
درصد پذیرش 73 %