نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران کارشناس اعتباری مدیریت بانک کشاورزی استان همدان

10.22034/jmek.2023.418207.1099

چکیده

ناترازی بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی به این معنا است که رشد دارایی‌ آن‌ها کمتر از نرخ سود سپرده‌ها است که در نظام پرداختی اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهی‌ها نام برده می‌شود و این مسئله مشکلاتی را برای کشور به همراه خواهد آورد. مفهوم ناترازی بخصوص ناترازی ترازنامه بانک‌ها به مفهوم حسابداری آن نیست زیرا از نقطه نظر حسابداری ترازنامه بانک‌ها همیشه تراز است. بنابراین مفهوم ناترازی بانک‌ها به مفهوم اقتصادی و مالی آن اشاره دارد نه مفهوم حسابداری. به عنوان مثال چنانچه کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مطلوب نباشد، به عنوان مثال سرعت نقدشوندگی پایینی داشته باشند به گونه‌ای که در شرایط نیاز نتوان از آن‌ها برای تامین نیازهای نقد استفاده کرد بانک با مشکل ناترازی مواجه خواهد شد. بنابراین یک بانک یا موسسه مالی چنانچه وجوه کافی و با سهولت و با هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی،‌ کوتاه مدت و بلندمدت خویش نداشته باشد، نخستین علامت و نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی آن بانک یا موسسه مالی است. در پژوهش حاضر به علل پیدایش ناترازی در شبکه بانکی ایران و راهکارهای تعدیل آن پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The causes of disharmony in Iran's banking network and its adjustment solutions

نویسنده [English]

  • Nezamali vafaei

Master of Rural Development, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran Credit Expert of Management of Bank keshavarzi, Hamadan Province

چکیده [English]

The inconsistency of banks in asset and debt management means that the growth of their assets is lower than the interest rate of deposits, which in the payment system is called the debt growth rate, and this issue will bring problems for the country. The concept of imbalance, especially the imbalance of banks' balance sheets, is not related to its accounting concept, because from the accounting point of view, banks' balance sheets are always balanced. Therefore, the concept of non-compliance of banks refers to its economic and financial concept, not the accounting concept. For example, if the quality of the bank's assets is not favorable, for example, if they have a low liquidation rate so that they cannot be used to meet cash needs, the bank will face the problem of imbalance. Therefore, if a bank or financial institution does not have sufficient funds easily and at a reasonable cost to provide its immediate, short-term and long-term liquidity, the first sign of the critical situation of the imbalance of that bank or financial institution. In the present study, the causes of imbalance in the banking network of Iran and the solutions for its adjustment are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economy
  • Bank
  • Inflation
  • Financial balance