نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

10.22034/jmek.2024.431611.1118

چکیده

فضای کسب و کارهای قرن بیست و یکم را می‌توان به وسیلة مناظر رقابتی جدید، ریسک فزاینده، کم شدن توانایی پیش‌بینی و فرم‌های ساختاری جدید برحسب چهار عامل تغییر، پیچیدگی، آشوب و تناقض توصیف، کرد. هیچ سازمانی از فشارهای بی‌اندازه ایمن عوامل چهارگانه ایمن نیست. سازمان‌ها برای رشد توفیق و ماندگاری در محیط متلاطم امروزی نیازمند خلق ارزش و ایجاد ثروت هستند و بنابراین آشنایی با فرایند ثروت‌آفرینی یکی از اهداف اصلی تحقیقات در علوم سازمانی است. هدف نهایی مدیریت استراتژیک و کارآفرینی شرکت‌هایی که علاقه‌مند به ثروت‌آفرینی پایدار هستند نمی‌توانند صرفاً بر مبنای فعالیت‌های مرتبط با کارآفرینی یا استراتژی عمل کنند؛ چرا که اعمال فعالیت‌های محدود بـه یک حوزه باعث می‌شود شرکت فقط بتواند از ارزش‌ها و مزیت‌های مرتبط با همـان حـوزه بهره‌برداری کند. بر همین اساس مطالعات انجام گرفته و با تأکید بر شواهد و تجربیات به دست آمده از آنها، مرور مدل‌های مطرح شده در پژوهش‌های انجام شده در زمینه کارآفرینی استراتژیک، در هفت حوزه بیان گردید. این مرور جامع می‌تواند درک روشنی از مفهوم کارآفرینی استراتژیک ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Overview of The Concept of Strategic Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Kamran Yeganegi 1
  • Fatemeh Rezaei 2

1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

2 Master's student, Department of Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

At the 21st century, The business environment can be described by its new competitive landscapes, increasing risk, decreasing ability to predict and new structural forms in terms of four factors of change, complexity, chaos and contradiction. No organization is safe from the immense pressures of the four factors. Organizations need to create value and wealth in order to succeed and sustain in today's turbulent business environment, and therefore familiarity with the process of wealth creation is one of the main goals of research in organizational sciences. The ultimate goal of strategic management and entrepreneurship of companies that are interested in sustainable wealth creation cannot act solely on the basis of activities related to entrepreneurship or strategy. Because applying activities limited to one area makes the company only able to take advantage of the values and advantages related to that area. Based on this, studies were conducted and by emphasizing the evidences and experiences obtained from them, the review of the models proposed in the researches conducted in the field of strategic entrepreneurship were expressed in seven areas. This comprehensive review can create a clear understanding of the concept of strategic entrepreneurship

کلیدواژه‌ها [English]

  • concept of entrepreneurship
  • strategic entrepreneurship
  • strategic management