نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع ، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران

2 دانشجو کارشناسی ارشد،گروه مدیریت،واحد زنجان،دانشگاه آزاد زنجان،زنجان،ایران

10.22034/jmek.2024.429462.1116

چکیده

پژوهش عملیاتی با استفاده از روش‌هایی نظیر، مدل‌سازی ریاضی، برای تحلیل شرایط پیچیده، همواره به مدیران اجرایی توانایی اتخاذ تصمیم‌های مناسب‌‌تر و ایجاد سیستم کارا، بهینه و ثمربخش را خواهد داد. به‌طور خلاصه می‌توان پژوهش عملیاتی را استفاده از مدل‌سازی ریاضی در حل مسائل واقعی به‌منظور تعیین مناسب‌ترین تصمیم ممکن دانست. سرمایه گذاری پروژه عبارت است از مجموع منابع پولی (وجوه)و غیر پولی (دارایی)که سرمایه گذار می خواهد در اختیار پروژه قرار دهد تا پس از اتمام موفقیت آمیز پروژه، سود یا بازده کسب کند. سرمایه گذار به عنوان حامی یا قهرمان پروژه عمل می کند که فرصت سرمایه گذاری را برای تعیین ROI (بازگشت سرمایه)که معیار کلیدی عملکرد پروژه است، ارزیابی می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of Research in Project Operations And Investment

نویسندگان [English]

  • Kamran Yeganegi 1
  • Seyedeh Sara Ghamari 2

1 Department of Industrial Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

2 MA student, Department of Management, Zanjan Branch, Zanjan Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Operational research using methods such as mathematical modeling to analyze complex situations will always give executive managers the ability to make more appropriate decisions and create an efficient, optimal and fruitful system. In short, operational research can be considered as the use of mathematical modeling in solving real problems in order to determine the most appropriate possible decision. Project investment is the sum of monetary (funds) and non-monetary (assets) resources that the investor wants to provide to the project in order to earn profit or return after the successful completion of the project. The investor acts as the sponsor or champion of the project who evaluates the investment opportunity to determine the ROI (return on investment) which is the key measure of the project's performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operational research
  • mathematical modeling
  • project investment