نقش تئوری های پذیرش در رفتار مصرف کننده
نقش تئوری های پذیرش در رفتار مصرف کننده

فاطمه بینا اسرمی؛ میلاد فرزین

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 67-80

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143574

چکیده
  با توجه به توسعه سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و گوشی های هوشمند، فناوری های هوشمند و نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه به بخشی گسترده و جدانشدنی از زندگی روزمره تبدیل شده‌اند. پذیرش فناوری رضایت قابل ...  بیشتر