نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

چکیده

در مقاله مروری حاضر، عوامل موثر بر صادرات مرکبات استان مازندران بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهند، بازاریابی مرکبات در ایران با مشکلات مختلفی از جمله سهم عظیم واسطه‌ها در خرید محصولات، سهم اندک تولیدکنندگان از قیمت کل، ضریب بالای هزینه‌های بازاریابی، رشد چشمگیر عمده فروشی، سود خالص بالای عملیات بازاریابی عمده‌فروش، نقش بازار عمده‌فروشی در ناکارآمدی بازار محصول و غیره مواجه است. همچنین صادرات مرکبات مازندران، به دلیل بی‌ثباتی نرخ ارز و عدم وجود یک سیستم بازاریابی مناسب کاهش می‌یابد. بطور کلی عوامل موثر بر افزایش صادرات مرکبات استان مازندران عبارتند از: ضرورت اصلاح ساختار تولید و حمایت از کشاورزان ، راه اندازی دفاتر بازرگانی در کشورهای مختلف، انجام تحقیقات بازاریابی خارجی، برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی برای معرفی این بخش از اقتصاد ایران، استفاده از آمارها و داده‌های مورد نیاز در مورد حجم تجارت جهانی، توسعه مراکز تحقیقاتی در کشورهای هدف برای آگاهی از شرایط موجود در بازارهای جهانی جهت افزایش سهم ایران در تجارت خارجی در این گونه بازارها. از این‌رو مسئولان صادرات ایران باید به این نکته توجه داشته باشند که تمرکز بر موضوع بازاریابی می‌تواند به افزایش درآمدهای خارجی کمک کند و نقش موثری در تحقق صادرات غیرنفتی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An overview of citrus products exports in Mazandaran province, Sari city

نویسنده [English]

  • Ali Torabi siah chenari

Master Student of Business Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

In the present review article, the factors affecting citrus exports in Mazandaran are examined.The results show that Citrus marketing faces various problems in Iran are the huge share of intermediates in purchasing products, small share of producers from total price, high marketing costs coefficient, significant growth of wholesaling, high net profit of wholesaler's marketing operations, high ratio of producer's marketing coats to received price, the role of wholesaling market in crop market in efficiency, etc. Also, Mazandaran citrus exports have decreased due to exchange rate instability and the lack of a proper marketing system.generally, the effective factors on increasing citrus exports in Mazandaran are:The need to reform the production structure and support farmers, setting up commercial offices in different countries, conducting foreign marketing research, holding domestic and foreign exhibitions to introduce this part of Iran's economy, using the required statistics and data on volumeGlobal trade, development of research centers in target countries to awareness of the conditions in global markets to increase Iran's share in foreign trade in such markets.Therefore, Iranian export officials should pay attention to the fact that focusing on marketing can help increase foreign revenues and play an effective role in achieving non-oil exports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Export
  • citrus products
  • marketing
اردستانی، مریم؛ طوسی، ماندانا؛ کوهسار خالدی (1389). «بررسی بازاریابی داخلی پرتقال شمال ایران». مجله اقتصاد کشاوری و توسعه، سال هجدم، شماره 71. 
احسان، عبدالرحمن؛ سلیمان‌زاده، زهراسادات؛ حقیقی، محمد (1389). «بررسی بازاریابی مرکبات دزفول». اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هجدهم، شماره 72، 41-25. 
بهزادنیا، پویا؛ صنوبر ، ناصر (1398). «بررسی تاثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی(مورد مطالعه: شرکت‌های کارآفرین صادرکننده محصولات کشاورزی ایران». مجله راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، سال ششم، شماره 11، 67-58.
حسینی، سید صفدر؛ رفیعی، حامد (1387). «بررسی رفتار بازار مرکبات در استان مازندران: مطالعه مورد شهرستان ساری». مجله اقتصاد کشاورزی، جلد 2، شماره 4، 92-73. 
شاه‌آبادی، ابوالفضل؛ صفایی، مریم (1396). «تاثیر مولفه‌های دانش بر عرضه صادرات بخش کشاورزی ایران». فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 84، 26-1  
عاقل، حسین؛ یوسف‌زاده، سمیه؛ منصوری، هومن (1387). «بررسی عوامل موثر بر ارزشصادرات محولات کشاورزی با تاکید بر استانداردهای صادرات(پسته، بادام، زعفران، خرما و سیب)». مجله علوم و صنایع کشاورز، ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 22، شماره 1. 135-125. 
فیض‌الله‌زاده، مرتضی؛ محمدزاده، شهرام؛ کراری، صمد (1399). «تعیین راهبر مناسب برای بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی در تعاونی‌های تولید منظقه آزاد ماکو». مجله تعاون و کشاورزی، سال نهم، شماره 35، 80-54. 
مقدسی، ر.، اسدزاده، م. کاظمی‌نژاد، م (1390). «مطالعه عوامل موثر بر کارایی و حاشیه بازاریابی گوجه‌فرنگی در استان خوزستان(مطالعه موردی: شهرستان‌های دزفول و شوشتر)». پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 4(2)، 54-43. 
Alipour, Hamidreza; HoseinBeyki, Aliasghar; Jahed, Mohabbat; Rahnama, Hasan & Sharifnia,Morteza (2013). “A Review on Citrus Production and Export Marketing Strategies in Mazandaran Province, Iran”.  Journal of Scientific Research. 14 (10): 1375-1380.
Mojaverian,S. M; Rasouli, F; & Hosseini-Yekani,S. (2014). “Citrus Marketing Channel Strategy and Its Determinants in Mazandaran Province of Iran: An Application of Nested Logit Model”. Journal of Agr. Sci. Tech.16: 1469-1479.
Spreen,Thomas H;  Zhifeng Gao, Waldir Fernandes, Jr., Marisa L. Zansler (2020). Global economics and marketing of citrus products. Elsevier Inc.
Charles, C.L. and D.T. Gray (1993), Temporal and spatial aggregation: alternative marketing models, American Journal of Agricultural Economics 
Ripollés, M. and A.Blesa; 2012 International new ventures as ‘small multinationals’: the importance of marketing capabilities”.Journal of World Business,47(2):277-287.