مدیریت کارآفرینی و کارکردهای آن در سازمان‏ها
مدیریت کارآفرینی و کارکردهای آن در سازمان‏ها

ندا معمائی؛ سید فخرالدین طاهرزاده موسویان؛ علی اصغر خسروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

چکیده
  در عصر اطلاعات، مزیت اصلی در سرمایه کارآفرینی نهفته است. کارآفرینی در دنیای پیشرفته امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابت اصلی سازمان‏ها می‏باشد. روند اوج یافتن نقش کارآفرینی، نوآوری و فناوری‏های ...  بیشتر
چگونگی تغییر از شرکت خانوادگی به شرکت کوچک و متوسط
چگونگی تغییر از شرکت خانوادگی به شرکت کوچک و متوسط

محمدرضا صافی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 26-34

چکیده
  هدف اصلی این پروژه مشاوره ای ارائه راه کارهای مناسب به شرکت تجارت گستر متین بود تا  بتواند فرهنگ مناسب سازمانی را بین مدیران خانوادگی خود نهادینه کند و همچنین بتواند از عملکرد بخش مالی خود برای اتخاذ ...  بیشتر