نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

امروزه صادرات یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه می باشد. با توجه به نوسانات قیمت نفت در سال های اخیر، نیاز به صادرات محصولات غیرنفتی از جمله محصولات کشاورزی بیشتر شده است. استان مازندران که از مناطق مستعد تولید محصولات کشاورزی در کشور محسوب می شود، می تواند با استفاده مناسب از این پتانسیل، نقش مهمی در جهت توسعه صادرات غیرنفتی در کشور ایفا کند. بر اساس آمارهای رسمی، تنها حجم اندکی از محصولات کشاورزی این استان به بازارهای خارجی صادر می شود. محصولات اساسی کشاورزی شامل مرکبات، گل و گیاهان زینتی و کیوی هستند. علی رغم این که این استان دارای مزیت نسبی در تولید این محصولات در کشور می باشد، متاسفانه در مرحله ورود به بازارهای خارجی، به دلیل وجود محدودیت ها و موانع داخلی و خارجی این فرصت را از دست داده است. ما در این مطالعه ابتدا به بررسی مفاهیم کلیدی پرداخته و سپس، تحقیقات پیشین را مورد بررسی قرار دهیم و سپس به دنبال الگوهای بازاریابی بین الملل ارائه شده در حوزه صادرات محصولات کشاورزی هستیم تا بتوانیم بر اساس آن ها، پیشنهاداتی را برای بهینه سازی بازاریابی بین المللی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران ارائه نماییم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimization of international marketing in the field of agricultural exports of Mazandaran province

نویسنده [English]

  • tayyebe heidari ardi

PhD Student, Department of Business Management, Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

Today, exports are one of the important factors in the economic development of developing countries. Due to fluctuations in oil prices in recent years, the need to export non-oil products, including agricultural products, has increased. Mazandaran province is one of the potential areas for agricultural production in the country, can use this potential, play an important role in developing non-oil exports in the country. According to official statistics, only a small amount of the province's agricultural products are exported to foreign markets. Basic agricultural products include citrus, flowers, and ornamental plants and kiwis. Despite the fact that this province has a comparative advantage in the production of these products in the country, unfortunately, in the stage of entering foreign markets, it has lost this opportunity due to internal and external restrictions and obstacles. in this study, we first examine the key concepts and then review previous research, and then follow the international marketing models in the field of agricultural exports so that, Based on them, we can provide suggestions for optimizing international marketing in the field of

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export
  • International Marketing
  • Agricultural Products
  • Mazandaran province
الف. منابع فارسی
احد مطلقی، احسان و شاه محمدی، مهسا، (1396). بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی دیجیتال بر توسعه  صادرات مطالعه موردی: شرکت بارز، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن 21. آستارا، 17 آبان 1396.
اسماعیل پور، حسن،(1383). مدیریت بازاریابی بین الملل، انتشارات نگاه دانش، چاپ چهارم.
جابری، محمد رسول، (1398). بررسی بازاریابی صادراتی و تعیین مولفه های ترویج بازاریابی با استفاده از الگوی آمیخته بازاریابی، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری.گرجستان، اسفند 1398.
حاجی پور، عبدالحمید، هاشم نیا، شهرام و خداکرمی شریف آباد، مریم، (1394). استراتژی های بازاریابی بین الملل و راهکارهایی جهت توسعه صادرات، دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک ها ی مدیریت، تهران، دی 1394.
حسینی، میرزا حسن، (1386). مدیریت صادرات و واردات، مرکز چاپ و انتشارات پیام نور، تهران.
حسینی، میرزا حسن ، (1398). بازاریابی بین المللی. نشر دانشگاه پیام نور.
خضری، مسعود، قادری، سامان و مرادی، محمد علی، (1394). تاثیر استراتژی های بازاریابی بین المللی بر عملکرد صادرات در شرکت های صادراتی، کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین در علوم مهندسی و پایه، انجمن علوم مهندسی لندن، دوره 3.
دعایی، حبیب الله و حسینی، زهرا، (1387). نقش راهکار آمیخته بازاریابی در عملکرد صادراتی بنگاه ها ( با تاکید بر آمیخته محصول)، مجله بررسی های بازرگانی، شماره 32.
دریساوی بهمنشیر، رضا، بافنده، عبدالحسین و عزیزی، فضل الله، (1389). بررسی موانع صادرات غیر نفتی در استان خوزستان با استفاده از تحلیل عاملی، مجله بررسی های بازرگانی، شماره 41.
راسخ جهرمی، عرفانه و عابدی، فریبا، (1390). بررسی رابطه صادرات بخش کشاورزی و رشد و توسعه کشاورزی (1388-1355)، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره 2، صص 112-95.
زارعی، داریوش و عامری سیاهوئی، نازیلا، (1393). بررسی موانع بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی استان هرمزگان با رویکرد صادرات (مطالعه موردی: نارنگی سیاهو)، بانک مقالات بازاریابی ایران برگرفته از لینک: http://marketingarticles.ir
سالنامه آماری جهاد کشاورزی استان مازندران، (1393). گزارش سالانه جهاد کشاورزی استان مازندران.
سایت اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران، (1393). مدیریت گمرک استان، بررسی بازارهای هدف، آمار گمرک استان مازندران سال های مختلف (1393-1387)،www.irico.org .
شیرخدایی، میثم، یحیی زاده فر، محمود و حیدری آردی، طیبه، (1394). شناسایی و دسته بندی موانع صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران، ششمین همایش دانشجویی اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران، مهر 1394.
صادقی، تورج، کربلائی اسماعیلی، حمیدرضا، (1389). صادرات در عمل، سازمان توسعه تجارت ایران، تهران، چاپ اول.
صمدی، علی حسین، (1382). ارزیابی تاثیر تنظیم نادرست نرخ واقعی ارز بر عرضه صادرات محصولات منتخب کشاورزی، مطالعه موردی: اقتصاد ایران (79-1347)، خلاصه مقالات همایش کشاورزی و توسعه ملی.
فلاح تفتی، حامد، اسعدی، میر محمد و رشیدی، سعیده، (1395). طراحی مدل توسعه صادرات محصولات کشاورزی با رویکرد سیستم های پویا (مورد مطالعه: توسعه صادرات خرما)، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری, علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، ساری، شهریور 1395.
قاضی زاده، مصطفی و طاهری، رضا، (1390). بررسی موانع صادرات غیرنفتی و عوامل موثر بر آن در صنایع مختلف، بانک مقالات بازاریابی ایران، برگرفته از لینک: http://marketingarticles.ir.
-کاتلر، فیلیپ، (1967). مدیریت بازاریابی، نشر آموخته، ترجمه بهمن فروزنده، چاپ 1400.
کاشفی، مریم، ابوالحسنی، لیلا و محمدی، حسین، (1395). بررسی نقش استراتژی بازاریابی بر عملکرد صادراتی زعفران ایران، پایان نامه، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی.
کاوسی کلاشمی، مریم، کاوسی کلاشمی، محسن و ناصری، محمد امین، (1392). تبیین راهبرد مناسب بازاریابی صادرات زعفران بسته بندی شده ایران، بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه شیراز.
گوهریان، محمد ابراهیم، (1379). مدیریت صادرات غیرنفتی، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ دوم.
محمدی نژاد، امیر، (1384). توسعه صادرات محصولات عمده باغی، چالش ها و راهکارها، پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، زاهدان، مجموعه خلاصه مقالات، ص 104.
محنت فر، یوسف و خاکپور، حسین، (1384). ارزیابی میزان صادرات غیرنفتی و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران: یک تحلیل تجربی، (1383-1355)، مجله اقتصادی (دو ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی)، سال پنجم، شماره های 51 و 52، صص 111-91.
میرقربانی گنجی، سید موسی، (1392). بررسی موانع توسعه صادرات غیرنفتی و شناسایی عوامل تقویت کننده صادرات، مجله مدیریت صنعت هوشمند، سال 16، شماره 10، پیاپی 151.
میرهادی زاده، سید موسی، (1377). ضرورت گسترش فرهنگ عمومی صادرات کالا (تحلیلی پیرامون طرح منطقه ای کردن صادرات کالا)، مجله فرهنگ تعاون، شماره 9، صص13-10.
ناظمی، شمس الدین و خانی، داوود، (1390). شناسایی و تحلیل مهم ترین فعالیت های بازدارنده اداری- خدماتی صادرات کالاهای غیرنفتی در بنگاه های کوچک و متوسط (مطالعه موردی استان های خراسان رضوی و شمالی)، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره های 21 و 22، صص 226-203.
نوروزی، قاسم، زمانیان، علیرضا و هاشمیان، علی اکبر، (1384). بررسی موانع تولید و بازاریابی صادراتی گل و گیاه در استان مازندران، مجله کشاورزی ایران، زاهدان، پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مجموعه مقالات، صص 705-681.
ب. منابع انگلیسی
-Albaum,G., Peterson,R.A. (1984). Empirical Research in Internayional Marketing: 1976-1982, Journal of International Business Studies, 15(1),pp. 161-73.
Albaum, G., Duerr, E., Strandskov, J. (2005). Internayional Marketing and Export Management (5ed.). Essex: Pearson Education.
Bresser-Pereira, L.C(2008). Dutch disease and its neitralization: a Ricardian approach, Brazilian Political Economy 28 (1) January: 47-71.
Carter, S., (1997). Global Agricultural Marketing Management. Food and Agricultural Org, Rom.
Crick.D., & Chaudhry, S., (1997). Export problems and goverment assistance require by UK exports. Research, 3(1). 3-18.
FAO.2016. the state of Agricultural Commodity Markets,Trade and FoodSecurity: Achieving a better Balance between National Priorities and the collective Good. www.fao.org/policy-sopport/resources/resources details/en/c/422811.
Fiegenbaum, A., Hart,S.and Schandel, D. (1996). Strategic Reference point theory. Strategic Management Journal.17(3): 216-236.
Koh, A.C. and Robicheaux, R.A. 1988.Variations in Export Performance Due to Differences in Export Marketing Strategy: Implications for Industrial Marketers.J.Bus.Res., 17(3) 249-258.
-Leonidas C. Leonidou, Constantine S. Katsikeas & Saeed Samiee, “Marketing Strategy Determinants of Export Permormance”, November, 2001.
-Morgan,R.,E., (1997)., Export Stimuli and Export Barrers: Evidence Research Studies, European Business., Review, vol.97,NO.2:PP.68-97.
Morgan, R., & Constantione, E., Katsikeas, S., (1998). Exporting Problems of Indutrial Manufacturers, Industrial Management,No, 27.
Porto, G., (2005). In Formal Export Barriers and Poverty, Journal of Informational Economics, No 66.
Porter, M. E. 2008. Competitive strategy: Techniquesn for Analyzing Industries and Competitors. Simon and Schuster.
Tesfom, G., and Lutz, C., (2006). Aclassification of export marketing Problems of small and medium sized manufacturing firms indeveloping countries, international Journal of Emerging Marketis. Vol.1No.3,pp.262-281.