مقاله پژوهشی
بهینه سازی بازاریابی بین المللی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران
بهینه سازی بازاریابی بین المللی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران

طیبه حیدری آردی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143955

چکیده
  امروزه صادرات یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه می باشد. با توجه به نوسانات قیمت نفت در سال های اخیر، نیاز به صادرات محصولات غیرنفتی از جمله محصولات کشاورزی بیشتر شده است. استان مازندران ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مروری بر بهبود فرایند کسب و کارنمایندگی های بیمه محصولات کشاورزی در استان مازندران.
مروری بر بهبود فرایند کسب و کارنمایندگی های بیمه محصولات کشاورزی در استان مازندران.

دکتر فاطمه طاهری؛ شیوا کابلی بیزکی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 18-27

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143751

چکیده
  به‌ علت‌ قرار گرفتن‌ ایران بر روی‌ کمربند خشک‌ نیمکره شمالی‌ و داشتن‌ ذخائر منابع‌ آبی‌ محدود و نابسامانی‌ بازار محصولات کشاورزی و نداشتن‌ امنیت‌ شغلی‌ کشاورزان از مواردی‌ است‌ که‌ کشاورزی‌ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عوامل رفتاریِ مؤثر بر تجارت کارآفرینی
عوامل رفتاریِ مؤثر بر تجارت کارآفرینی

شهرام جلالی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 28-49

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143782

چکیده
  عوامل مربوط به کارآفرینی پایدار، مشترکاً بررسی نشده و برای تعیین تأثیر عوامل محیطی، اقتصادی، تجاری، روابط انسانی یا رفتاری بر کارآفرینی پایدار، رتبه‌بندی نشده‌اند. رفتار شامل انگیزه، نوع دوستی، شفقت، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی فرصت‌ها و چالش‌های کارآفرینی در بستر بازاریابی شبکه‌ای
بررسی فرصت‌ها و چالش‌های کارآفرینی در بستر بازاریابی شبکه‌ای

دکتر حجت‌الله میاندهی رودسری؛ حمزه علیزاده صیقلان

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 50-58

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143760

چکیده
  جوامع امروزی برای توسعه‌ی فعالیت‌های کارآفرینان نیازمند نهادینه نمودن فرهنگ کارآفرینی هستند. همچنین کارآفرینی به معنای استفاده از منابع به‌منظور بهره‌گیری از فرصت‌ها در جهت پیشرفت و توسعه است. ازآنجایی‌که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر استراتژیک بازاریابی رسانه های اجتماعی بر عملکرد بازاریابی
تأثیر استراتژیک بازاریابی رسانه های اجتماعی بر عملکرد بازاریابی

دکتر محدثه باباجانی بابلی؛ یگانه عرب؛ آمنه رضازاده

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 59-76

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.144308

چکیده
  در این پژوهش تأثیر استراتژیک بازاریابی رسانه­ های اجتماعی بر عملکرد بازاریابی بر اساس مدل نظری تافس و وین(2019 ) مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس جامعه آماری تحقیق حاضر را که از لحاظ هدف کاربردی از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی مفهومی سواد دیجیتالی
بررسی مفهومی سواد دیجیتالی

دکتر اسدالله خدیوی؛ علیرضا فرید

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 77-86

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143722

چکیده
  جهان امروز، جهانی با تحولات عظیم است. که در طول این سالها به سمت آینده دیجیتالی حرکت کرده است. به طوری که فناوری اطلاعات در سالهای اخیر به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده است یکی از عمده ترین شرایط توسعه در ...  بیشتر