بهینه سازی بازاریابی بین المللی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران
بهینه سازی بازاریابی بین المللی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران

طیبه حیدری آردی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143955

چکیده
  امروزه صادرات یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه می باشد. با توجه به نوسانات قیمت نفت در سال های اخیر، نیاز به صادرات محصولات غیرنفتی از جمله محصولات کشاورزی بیشتر شده است. استان مازندران ...  بیشتر
شناسایی و الویت بندی موانع صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران با رویکرد ترکیبی
شناسایی و الویت بندی موانع صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران با رویکرد ترکیبی

طیبه حیدری آردی؛ مجید فتاحی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 64-72

چکیده
  استان مازندران یکی از مناطق مستعد تولید محصولات کشاورزی در ایران محسوب می شود که با  استفاده مناسب از این پتانسیل می تواند در توسعه صادرات غیر نفتی در کشور،  نقش چشمگیری را ایفا کند. محصولات اساسی ...  بیشتر