مقاله پژوهشی
تحلیل مدیریت سرمایه گذاری در استان زنجان در یک بازه ده ساله
تحلیل مدیریت سرمایه گذاری در استان زنجان در یک بازه ده ساله

سید کامران یگانگی؛ پروانه کرمی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.351860.1059

چکیده
  سرمایه گذاری در استان یکی از موارد بسیار مهم است که به دو نوع داخلی و خارجی تقسیم می شود. به دلیل همسایگی استان زنجان با هفت استان و نزدیکی به پایتخت کشور سرمایه گذاری‌های بسیاری در این استان صورت می‌گیرد، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
وظایف بازاریابی سبز در ساخت تصویر شرکت در محیط خرده فروشی
وظایف بازاریابی سبز در ساخت تصویر شرکت در محیط خرده فروشی

ملیحه قلی‌تبار؛ مهدی فلاح جلودار

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 10-24

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.388781.1075

چکیده
  هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی نقش آگاهی مصرف‌کنندگان از بازاریابی سبز با تصویر شرکت و قصد خرید مصرف‌کنندگان می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مصرف‌کنندگانی می‌شود که از خرده فروشی‌های زنجیره‌ای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قاعده ی بهینه ی سیاست پولی با استفاده از نظریه ی کنترل بهینه:تعادل ایستاو پایدار پول
قاعده ی بهینه ی سیاست پولی با استفاده از نظریه ی کنترل بهینه:تعادل ایستاو پایدار پول

نورالله صالحی آسفیجی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 25-45

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.384670.1070

چکیده
  در سالهای اخیر، تعداد زیادی از محققان به دنبال شناخت انگیزه های واقعی سیاست گذاران در واکنش به توسعه اقتصادی هستند. ادله آنها این است که سیاست پولی از یک فرآیند سیستماتیک پیروی می کند که از طریق رجحان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل ارتباط میان مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده پاداش هیئت مدیره
تحلیل ارتباط میان مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده پاداش هیئت مدیره

کورش نعمت نژاد

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 46-55

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.392991.1079

چکیده
  مالکان نهادی در غالب موسسات مختلف دست به خرید و فروش حجم وسیعی از سهام شرکتها می زنند. از سهامداران نهادی می توان به بانکها، شرکتهای بیمه، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و شرکتهای سرمایه گذاری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک با رویکرد توسعه پایدار در بانک های تخصصی
طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک با رویکرد توسعه پایدار در بانک های تخصصی

امیرحسین کردنوری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 56-69

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.393412.1080

چکیده
  رشد و تغییرات سریع فناوری و پیچیدگی تعاملات به حدی گسترده و غیر قابل کنترل شده پیش می‌رود که بانک های تخصصی برای حفظ و ارتقای جایگاه خود ناچار به اتخاذ مدل های کارآفرینی استراتژیک بعنوان مزیتی رقابتی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر قاطعیت کلام بر ادراک قدرت برند و درگیری ذهنی مشتریان در شبکه های اجتماعی(مورد مطالعه: شعب بانک شهر)
بررسی تاثیر قاطعیت کلام بر ادراک قدرت برند و درگیری ذهنی مشتریان در شبکه های اجتماعی(مورد مطالعه: شعب بانک شهر)

سعید اصغری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 70-82

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.393710.1081

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر قاطعیت کلام بر ادراک قدرت برند و درگیری ذهنی مشتریان در شبکه های اجتماعی در میان مشتریان بانک شهر در شهر مشهد می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. ...  بیشتر