مقاله پژوهشی
تأثیر گرایشات کارآفرینانه، بازار و مدیریت دانش بر تولید پاک و مزیت رقابتی پایدار
تأثیر گرایشات کارآفرینانه، بازار و مدیریت دانش بر تولید پاک و مزیت رقابتی پایدار

سعید صفاریان همدانی؛ لیلا فرهادی سنگدهی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 1-19

چکیده
  هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر گرایشات کارآفرینانه، بازار و مدیریت دانش بر تولید پاک و مزیت رقابتی پایدار در شعب بانک اقتصاد نوین استان مازندران بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شعب بانک اقتصاد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رابطه قابلیت‌های بازاریابی، انطباق سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید
رابطه قابلیت‌های بازاریابی، انطباق سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید

مهرداد ملیجی؛ نوراله اسدی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 20-39

چکیده
  قابلیت بازاریابی، باتوجه‌به انطباق سازمانی ابزار مناسبی جهت دستیابی شرکت‌ها به بهبود عملکرد توسعه محصول جدید است. درک چگونگی رابطه قابلیت‌های بازاریابی،  انطباق سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری‌های بازاریابی رابطه‌مند بر قدردانی مشتری و وفاداری رفتاری (مطالعه موردی: بیمه آرمان)
بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری‌های بازاریابی رابطه‌مند بر قدردانی مشتری و وفاداری رفتاری (مطالعه موردی: بیمه آرمان)

شروین مقصودی؛ حسین فرزاد

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 40-55

چکیده
  سرمایه‌گذاری‌های بازاریابی رابطه‌مند، قدردانی مشتری و وفاداری رفتاری، ابزار مناسبی جهت دستیابی شرکت‌ها به عملکرد بازار بهتر هستند که درک چگونگی تأثیر سرمایه‌گذاری‌های بازاریابی رابطه‌مند بر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رابطه ابعاد ساختاری و محتوایی شعار تبلیغاتی تلویزیونی با رفتار خرید مشتریان (مطالعه موردی: بانکهای ملت، پارسیان، ملی، انصار)
رابطه ابعاد ساختاری و محتوایی شعار تبلیغاتی تلویزیونی با رفتار خرید مشتریان (مطالعه موردی: بانکهای ملت، پارسیان، ملی، انصار)

محدثه باباجانی بابلی؛ بردیا عندلیب

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 56-64

چکیده
  هدف اصلی این پایان نامه شناسایی رابطه بین ویژگی های ساختاری و محتوایی یک شعار تبلیغاتی مناسب برای بانک ها از منظر مشتریان و رفتار خرید مشتریان  (بانک های دولتی و خصوصی-ملت،پارسیان،ملی و انصار) در شهر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مروری برتاریخچه ی بلاک چین و رمزارز ها درتجارت الکترونیک
مروری برتاریخچه ی بلاک چین و رمزارز ها درتجارت الکترونیک

مهران بهرام ارجاوند؛ علی کلانتری؛ یگانه خراط؛ فاطمه کمالی نژاد

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 65-79

چکیده
  در پی بحران مالی و بی اعتمادی به نهادهای مرکزی در سال 2002 بازارهای مالی جهان با پدیده نوینی به نام ارزهای مجازی و یا رمز ارزها مواجه شدند که جهان را به سرعت در بر گرفتند و متحول کردند. ارز دیجیتال یا رمز ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی
بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی

اصغر اسدی امیری

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 80-89

چکیده
  هدف اصلی این مقاله توصیف صریح و بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای  خِرد  سازمانی بود. رویکرد پژوهش کیفی، با نگاهی پدیدارشناسانه از نوع توصیفی بود. در این مقاله ضمن بررسی مبنای نظری و ادبیات موجود ...  بیشتر