مقاله پژوهشی
تاثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر ارزش وپژه برند و پاسخ مشتری در صنعت خطوط هوایی
تاثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر ارزش وپژه برند و پاسخ مشتری در صنعت خطوط هوایی

محدثه باباجانی بابلی؛ مسعود سلطانی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 1-10

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق شناخت تاثیر فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری در صنعت خطوط هوایی بود. این پژوهش، یک پژوهش توصیفی از نوع کاربردی می باشد و در زمره مطالعات میدانی قرار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمان‌های خدماتی (مطالعه موردی: اداره پست استان مازندران)
بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمان‌های خدماتی (مطالعه موردی: اداره پست استان مازندران)

نوراله اسدی؛ مجید فتاحی؛ نفیسه حسن‌زاده

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 11-25

چکیده
  شناسایی سرمایه فکری یک مسئله استراتژیک کلیدی است، در نتیجه، وضعیت موجودش بایستی به طور منظم به هیئت‌مدیره گزارش داده شود و اکثر سازمان‌ها و سایر گروه‌های ذی‌نفع در پی یافتن جوابی مناسب برای سؤال اساسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چگونگی تغییر از شرکت خانوادگی به شرکت کوچک و متوسط
چگونگی تغییر از شرکت خانوادگی به شرکت کوچک و متوسط

محمدرضا صافی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 26-34

چکیده
  هدف اصلی این پروژه مشاوره ای ارائه راه کارهای مناسب به شرکت تجارت گستر متین بود تا  بتواند فرهنگ مناسب سازمانی را بین مدیران خانوادگی خود نهادینه کند و همچنین بتواند از عملکرد بخش مالی خود برای اتخاذ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تاثیر بازاریابی داخلی بر نوآوری سازمانی؛ نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان در دوایر سازمان تامین اجتماعی استان مازندران
تاثیر بازاریابی داخلی بر نوآوری سازمانی؛ نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان در دوایر سازمان تامین اجتماعی استان مازندران

سید مصطفی رضائی؛ مجید فتاحی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 35-46

چکیده
  هدف انجام تحقیق تبیین نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان در رابطه بین تاثیر بازاریابی داخلی و نوآوری سازمانی در دوایر تامین اجتماعی استان مازندران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر حق‌شناسی مشتری و وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش استان مازندران
بررسی تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر حق‌شناسی مشتری و وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش استان مازندران

نوراله اسدی؛ عطیه اسداللهی شاه بابلی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 47-63

چکیده
  این تحقیق هدفی که دنبال می‌کند این است که آیا ابعاد مختلف بازاریابی رابطه‌مند، تأثیرات متفاوتی بر حق‌شناسی مشتری و به‌تبع آن بر وفاداری مشتریان دارند؛ لذا سؤال اصلی این تحقیق این است که آیا مؤلفه‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شناسایی و الویت بندی موانع صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران با رویکرد ترکیبی
شناسایی و الویت بندی موانع صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران با رویکرد ترکیبی

طیبه حیدری آردی؛ مجید فتاحی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 64-72

چکیده
  استان مازندران یکی از مناطق مستعد تولید محصولات کشاورزی در ایران محسوب می شود که با  استفاده مناسب از این پتانسیل می تواند در توسعه صادرات غیر نفتی در کشور،  نقش چشمگیری را ایفا کند. محصولات اساسی ...  بیشتر