مقاله پژوهشی
نقش استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال در وفاداری مشتریان
نقش استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال در وفاداری مشتریان

مجید فتاحی؛ سارا سراج پور

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143174

چکیده
  باتوجه‌ به اهمیت موضوع استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال و افزایش توجه و نیاز شرکت‌ها‌ و سازمان‌ها‌ به این حوزه و نقش مهم بازاریابی‌ دیجیتال در دست‌یابی سازمان‌ها‌ و شرکت‌ها‌ به موفقیت در زمینه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش فناوری اطلاعات بر رضایت ارتباطات و یادگیری سازمانی
نقش فناوری اطلاعات بر رضایت ارتباطات و یادگیری سازمانی

حامد نادری؛ سید محمود حسینی امیری

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 16-24

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143519

چکیده
  ظهور فناوری‌های جدید به طور مداوم موجبات تحول در جوامع امروزی را پدید می‌آورد و در این میان فناوری اطلاعات از موثرترین آن‌ها می‌باشد. سازمان ها برای حفظ بقا همزمان با پیشرفت فناوری، باید تسلط بر فناوری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش رفتار های نوآورانه بر مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی خلاقیت
نقش رفتار های نوآورانه بر مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی خلاقیت

سید سینا فلاحتی ساروی؛ سید محمود حسینی امیری؛ مریم علی نژاد

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 25-39

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143531

چکیده
  برای شرکتهایی که فاقد نوآوری و خلاقیت هستند بقا و موفقیت در بازار چالش برانگیز است. عملکرد عالی کارمندان همیشه برای بدست آوردن یک مزیت رقابتی کافی نیست، بلکه در آن، رفتارها و خلاقیت‌های نوآورانه را می ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش سرمایه انسانی در ظرفیت سنجش و پویایی بازار
نقش سرمایه انسانی در ظرفیت سنجش و پویایی بازار

سید مهدی خاکزادیان؛ سعید عرب خزائلی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 40-48

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143547

چکیده
  تحقیقات مربوط به پویایی بازار ، سرمایه انسانی و ظرفیت سنجش بازار محدود است. مطالعات مربوط به سرمایه انسانی عمدتا به بررسی تاثیر مستقیم آن بر عملکرد بازار می پردازد، اما مطالعات کمی به بررسی تاثیر سرمایه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش فروش بازاریابی اینترنتی در شرایط بحران
نقش فروش بازاریابی اینترنتی در شرایط بحران

امیر علیزاده چمازکتی؛ مجید فتاحی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 49-66

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143564

چکیده
  شرکت‌های بزرگ امروزه به دنبال روش‌ها و کانال‌های متنوعى هستند که با تمام ظرفیت خود از شیوه‌های نوین بازاریابى استفاده کنند تا بتوانند در فضاى جدید و بدون ارتباط یک طرفه و از طریق به کارگیرى روش‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش تئوری های پذیرش در رفتار مصرف کننده
نقش تئوری های پذیرش در رفتار مصرف کننده

فاطمه بینا اسرمی؛ میلاد فرزین

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 67-80

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143574

چکیده
  با توجه به توسعه سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و گوشی های هوشمند، فناوری های هوشمند و نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه به بخشی گسترده و جدانشدنی از زندگی روزمره تبدیل شده‌اند. پذیرش فناوری رضایت قابل ...  بیشتر