بررسی نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار و قابلیت های پویا
بررسی نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار و قابلیت های پویا

رضا محمدی؛ مسعود کسائی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 42-53

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.386438.1072

چکیده
  مزیت رقابتی یک سازمان را میتوان توانایی در نظر گرفت که سازمان از طریق استفاده از منابع و ویژگیهایش، به عملکردی بالاتر از رقبایش در همان بازار دست مییابد. ایجاد مزیت رقابتی پایدار در محیط پویای امروزی، ...  بیشتر
تأثیر CRM استراتژیک، CRM عملیاتی و CRM تحلیلی بر قابلیت نوآوری
تأثیر CRM استراتژیک، CRM عملیاتی و CRM تحلیلی بر قابلیت نوآوری

مجید حیدری

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 80-91

https://doi.org/10.22034/jmek.2022.159792

چکیده
  امروزه بسیاری از سازمان‌ها از سیستم‌های CRM بهره می‌برند. هنگامی که یک شرکت از CRM استفاده می‌کند، قابلیت‌های سازمانی مختلفی را توسعه می‌دهد که یکی از آن‌ها، نوآوری است. از این رو، هدف این مقاله بررسی ...  بیشتر
پیشبینی بازدهی استارتاپ با استفاده از روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی و مدلهای اقتصادسنجی و بهینهسازی پورتفوی با استفاده از مدلهای VaR و C-VaR
پیشبینی بازدهی استارتاپ با استفاده از روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی و مدلهای اقتصادسنجی و بهینهسازی پورتفوی با استفاده از مدلهای VaR و C-VaR

میلاد شاهواروقی فراهانی؛ امیرحسین اصفهانی؛ محمدرضا نژاد فلاتوری مقدم؛ علی رمضانی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 92-132

https://doi.org/10.22034/jmek.2022.159881

چکیده
  یکی از مهم ترین مفاهیم در هر اقتصادی استارتاپها هستند زیرا آنها ویژگیها و شاخصههایی مانند نوآوری، ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری اقتصادی و ... دارند که آنها را از سایر شرکتها متمایز میکنند. بنابراین، شناخت ...  بیشتر
بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت با توجه به کیفیت حمایت سرمایه‌گذار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت با توجه به کیفیت حمایت سرمایه‌گذار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد فراهانی؛ سید علی نبوی چاشمی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22034/jmek.2022.145859

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت با توجه به کیفیت حمایت سرمایه‌گذار در شـرکت‌هـای پذیرفته‌شده در بـورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری تحقیق شامل 120 شـرکت‌ پذیزفته شده ...  بیشتر
مطالعه تأثیر سرمایه نیروی انسانی بر کارآفرینی اجتماعی و تجاری (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی استان تهران)
مطالعه تأثیر سرمایه نیروی انسانی بر کارآفرینی اجتماعی و تجاری (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی استان تهران)

مژگان باقرزاده؛ محمدرضا ثابت

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 14-31

https://doi.org/10.22034/jmek.2022.149137

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش مطالعه تأثیر سرمایه نیروی انسانی بر کارآفرینی اجتماعی و تجاری بهزیستی تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری آن سازمان بهزیستی استان ...  بیشتر
ارائه مدلی جهت برسی نقش بازاریابی الکترونیکی بر باورهای مدیریت و ایجاد مدیریت نسبی در کسب و کارهای کوچک و متوسط
ارائه مدلی جهت برسی نقش بازاریابی الکترونیکی بر باورهای مدیریت و ایجاد مدیریت نسبی در کسب و کارهای کوچک و متوسط

احمد دیواندری؛ علیرضا نوری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 32-51

https://doi.org/10.22034/jmek.2022.150389

چکیده
  در دنیای امروز، سرمایة اصلی بسیاری از سازمان ها، برند آن سازمان است. از طرفی، داشتن کارکنان و مدیران انعطاف پذیر، ماهر، و چند مهارت، شاید برای هر سازمانی و به طور کلی برای هر سیستمی یک آرزو باشد. توجه روز ...  بیشتر
تاثیر وسعت و عمق جستجوی خارجی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی ظرفیت جذب
تاثیر وسعت و عمق جستجوی خارجی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی ظرفیت جذب

نادر صالحی؛ زهرا احسانی؛ مجتبی کریمی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 52-70

https://doi.org/10.22034/jmek.2022.150552

چکیده
  عملکرد صادرات بنگاه ها تحت تأثیر و ترکیبی از منابع و قابلیت های بنگاه است. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر وسعت و عمق جستجوی خارجی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی ظرفیت جذب می پردازد. هدف این تحقیق تعیین تاثیر ...  بیشتر
بررسی تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی فرهنگ انطباق پذیری (مورد مطالعه : سازمان انتقال خون ایران)
بررسی تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی فرهنگ انطباق پذیری (مورد مطالعه : سازمان انتقال خون ایران)

لیلا امیرنژاد

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 83-96

https://doi.org/10.22034/jmek.2022.155176

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر انعطاف پذیری نیروی انسانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی فرهنگ انطباق پذیری در سازمان انتقال خون ایران می باشد. نوع تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ فضای عملیاتی، توصیفی ...  بیشتر
طراحی الگویی برای افزایش فروش در بازاریابی الکترونیکی خدمات بانکی با استفاده از داده کاوی
طراحی الگویی برای افزایش فروش در بازاریابی الکترونیکی خدمات بانکی با استفاده از داده کاوی

منوچهر منطقی؛ سعید قاسم پور

دوره 2، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143721

چکیده
  در بانکداری سنتی و کاغذی، افراد چون کاغذی را می دیدند و لمس می کردند، اعتماد ایجاد می شد. اما امروزه با حضور بانکداری الکترونیکی، از یک سو هنوز جامعه ایران با آن خو نگرفته و از سویی دیگر، نااطمینانی ها ...  بیشتر
بررسی اثرات اعمال استراتژی های بازاریابی دیجیتال در توسعه فروش محصولات صنایع غذایی
بررسی اثرات اعمال استراتژی های بازاریابی دیجیتال در توسعه فروش محصولات صنایع غذایی

نیلا نجاتی

دوره 2، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 22-38

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143779

چکیده
  نقطه شروع برای کسب موفقیت در بازاریابی دیجیتال، مانند راهبرد بازاریابی یا کسب و کار، خلق یک فرایند راهبردی است که به خوبی تعریف شده باشد تا اهداف بازاریابی را از طریق ارتباطات بازاریابی پیوند داده و ...  بیشتر
بررسی استراتژی تبلیغات بازاریابی اجتماعی جهت افزایش فروش آثار هنری
بررسی استراتژی تبلیغات بازاریابی اجتماعی جهت افزایش فروش آثار هنری

ناصرعلی یدالله‌زاده طبری؛ مریم فلاح

دوره 2، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 39-46

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143780

چکیده
  هنر نقش حیاتی در جامعه ایفا می کند.به گفته میکل آنژ اثر هنری واقعی چیزی نیست جز سایه ای از کمال خداوندی. با توجه به اهمیت هنر،امروزه شاید درصد خیلی کمی از مردم جامعه برای سر زدن به گالری ها و خرید آثار هنری ...  بیشتر
واکاوی مدلهای کسب و کار خطوط هوایی در صنعت هوانوردی
واکاوی مدلهای کسب و کار خطوط هوایی در صنعت هوانوردی

مهناز ربیعی؛ ایلناز خدامرادی

دوره 2، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 47-58

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143781

چکیده
  مشکلات صنعت هوانوردی ایران، تا حدود زیادی متأثر از محدودیت‌های خرید هواپیمای نو، موتور و قطعات یدکی از سال‌های قبل بوده است؛ مشکلات جدیدی به مشکلات قبلی اضافه شد که از جمله می‌توان به مسائلی چون عدم ...  بیشتر
بررسی دلایل عدم استقبال مردم از تزریق واکسن کرونا و نقش اعتماد در تزریق واکسن
بررسی دلایل عدم استقبال مردم از تزریق واکسن کرونا و نقش اعتماد در تزریق واکسن

حسن رضایی؛ میثم شاهی

دوره 2، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 59-66

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143778

چکیده
  واکسن یکی از موفق ترین و مقرون به صرفه ترین ابزارهای بهداشت عمومی است که تا حد زیادی به حذف یا کنترل چندین بیماری جدی در قرن گذشته کمک کرده است. به همین دلیل برای کنترل همه گیری بیماری کووید-19،علاوه بر ...  بیشتر
بهینه سازی بازاریابی بین المللی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران
بهینه سازی بازاریابی بین المللی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران

طیبه حیدری آردی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143955

چکیده
  امروزه صادرات یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه می باشد. با توجه به نوسانات قیمت نفت در سال های اخیر، نیاز به صادرات محصولات غیرنفتی از جمله محصولات کشاورزی بیشتر شده است. استان مازندران ...  بیشتر
مروری بر بهبود فرایند کسب و کارنمایندگی های بیمه محصولات کشاورزی در استان مازندران.
مروری بر بهبود فرایند کسب و کارنمایندگی های بیمه محصولات کشاورزی در استان مازندران.

دکتر فاطمه طاهری؛ شیوا کابلی بیزکی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 18-27

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143751

چکیده
  به‌ علت‌ قرار گرفتن‌ ایران بر روی‌ کمربند خشک‌ نیمکره شمالی‌ و داشتن‌ ذخائر منابع‌ آبی‌ محدود و نابسامانی‌ بازار محصولات کشاورزی و نداشتن‌ امنیت‌ شغلی‌ کشاورزان از مواردی‌ است‌ که‌ کشاورزی‌ ...  بیشتر
تأثیر استراتژیک بازاریابی رسانه های اجتماعی بر عملکرد بازاریابی
تأثیر استراتژیک بازاریابی رسانه های اجتماعی بر عملکرد بازاریابی

دکتر محدثه باباجانی بابلی؛ یگانه عرب؛ آمنه رضازاده

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 59-76

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.144308

چکیده
  در این پژوهش تأثیر استراتژیک بازاریابی رسانه­ های اجتماعی بر عملکرد بازاریابی بر اساس مدل نظری تافس و وین(2019 ) مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس جامعه آماری تحقیق حاضر را که از لحاظ هدف کاربردی از ...  بیشتر
بررسی مفهومی سواد دیجیتالی
بررسی مفهومی سواد دیجیتالی

دکتر اسدالله خدیوی؛ علیرضا فرید

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 77-86

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143722

چکیده
  جهان امروز، جهانی با تحولات عظیم است. که در طول این سالها به سمت آینده دیجیتالی حرکت کرده است. به طوری که فناوری اطلاعات در سالهای اخیر به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده است یکی از عمده ترین شرایط توسعه در ...  بیشتر
مروری بر صادرات محصولات مرکبات استان مازندران شهرستان ساری
مروری بر صادرات محصولات مرکبات استان مازندران شهرستان ساری

علی ترابی سیاه چناری

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143603

چکیده
  چکیدهدر مقاله مروری حاضر، عوامل موثر بر صادرات مرکبات استان مازندران بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهند، بازاریابی مرکبات در ایران با مشکلات مختلفی از جمله سهم عظیم واسطه‌ها در خرید محصولات، سهم اندک ...  بیشتر
کار آفرینی در خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی
کار آفرینی در خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی

صبیه نورمرادی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 10-21

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143667

چکیده
  این پژوهش با هدف کار آفرینی در خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی انجام شده است. روش پژوهش ازنظر هدف،کاربردی و به لحاظ ماهیت، مروری بوده است. جامعه آماری شامل کلیه مقالات و نحقیقات مرتبط با خدمات غیرحضوری ...  بیشتر
بررسی تأثیر بازاریابی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر سبز شرکت با نقش میانجی اعتماد مشتری (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات شرکت کاله در شهر قائمشهر)
بررسی تأثیر بازاریابی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر سبز شرکت با نقش میانجی اعتماد مشتری (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات شرکت کاله در شهر قائمشهر)

امیر علیزاده چمازکتی؛ سید یاسر ابراهیمیان جلودار

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 22-38

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143666

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازاریابی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر سبز شرکت با نقش میانجی اعتماد مشتری (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات شرکت کاله در شهر قائمشهر) می باشد. این پژوهش از لحاظ ...  بیشتر
عوامل تاثیر گذار و مرتبط روانی درخریدو رفتار مصرف کننده در فروش الکترونیک
عوامل تاثیر گذار و مرتبط روانی درخریدو رفتار مصرف کننده در فروش الکترونیک

حسین عرب

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 39-46

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143707

چکیده
  با توجه به اهمیت مطالعه رفتار مصرف کننده برای مطالعه به دلیل اینکه همه کالا وخدماتی که خریداری می­کنیم و می­توانیم برتجربیات روزانه خود در بازار برای درک مفاهیم و نظریه های این حوزه تکیه نماییم، هدف ...  بیشتر
نقش استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال در وفاداری مشتریان
نقش استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال در وفاداری مشتریان

مجید فتاحی؛ سارا سراج پور

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143174

چکیده
  باتوجه‌ به اهمیت موضوع استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال و افزایش توجه و نیاز شرکت‌ها‌ و سازمان‌ها‌ به این حوزه و نقش مهم بازاریابی‌ دیجیتال در دست‌یابی سازمان‌ها‌ و شرکت‌ها‌ به موفقیت در زمینه ...  بیشتر